Nyheter


Utbildningsnytt #130

2017-09-07
I senaste utbildningsnytt kan du läsa om olika typer av vägrelaterade kurser såsom detaljprojektering av gata/väg, utforma gaturummet med VGU-guiden och hur man arbetar med väg- och gatubelysning enlig VGU-guiden. Dessutom har vi platser kvar på kursen Allmän järnvägsteknik för tekniker.

Läs utbildningsnytt #130


Bus Rapid Transit

2017-08-23
Du har väl inte missat att vi kör en ny kurs om BRT - Bus Rapid Transit nu i september? Har du det finns det fortfarande några platser kvar. Läs informationsbladet nedan och skicka in din anmälan senast den 30 augusti.

Läs om BRT-kursen här