Skip Navigation Links
 • Hem
 • /
 • För företag
 • /
 • Datorbaserade kurser
 • Datorbaserade kurser

  Att gå en datorbaserad kurs innebär att du som kursdeltagare genomför kursen via datorn. Det betyder att du kan göra den både när och var du vill. En datorbaserad kurs går att avbryta mitt i och komma tillbaka till vid ett senare tillfälle. Man kan göra hela kursen flera gånger eller bara repetera avsnitt man känner sig osäker på.

  BABSSÄK-e

  Kursen vänder sig till dig som redan är behörig säkerhetsbesiktningsman och som ska uppdatera din behörighet. Denna datorbaserade kurs är ett komplement till den lärarledda uppdateringskursen och erbjuds alla som är intresserade av en repetition. Kursen är tillgänglig för alla.

  BVATK-e

  Kursen vänder sig till dig som redan är behörig vägmärkeskontrollant. Om du har en gått den lärarledda kursen innan maj 2015 ska du genomgå en uppdatering innan du kan börja registrera vägmärkes- och mätstationskontroller med hjälp av den nya applikationen Sisyfos 2. Användarnamn och lösenord för att logga in får du från din beställare.

  BSATCR-e

  Kursen är en repetitionskurs och går igenom de grundläggande delarna inom ATC som t.ex. signalkodning, bortflyttning och hastighetsnedsättning. Målet med kursen är att deltagarna ska känna sig trygga i uppgiften att t.ex. koda om baliser vid tillfälliga arbeten utifrån givna förutsättningar. Kursen blir tillgänglig efter erlagd kursavgift.

  BIS-e

  I det datorbaserade verktyget BIS - Ban Informations System, samlas all anläggningsinformation som rör Trafikverkets järnvägsanläggningar. Denna korta presentation ger ingen behörighet till systemet utan är tänkt som en orientering om dess innehåll och funktioner. Kursen är tillgänglig för alla.

  BBSNÖ-e

  Denna kurs går på ett övergripande plan igenom snöröjning av spårväxlar. Syftet med kursen är att ge personalen ute i spår en ökad kunskap om de snöröjningsmetoder som finns i form av fastmonterade skydd samt manuella och maskinella metoder. Kursen är tillgänglig för alla.

  Ändringsarbete i
  signalanläggningar

  Detta är ett utbildningsmaterial angående TDOK relaterade till Arbete med signalanläggningar. Materialet är en information till projektledare och annan personal som jobbar med signalanläggningar om de krav som Trafikverket ställer när det gäller teknisk säkerhetsstyrning.

  Så här fungerar
  järnvägsnödanrop

  Detta är en utbildningsfilm som riktar sig till tågklarerare, förare och tågvärdar för att säkra en gemensam bild över hanteringen av funktionen järnvägsnödanrop. Nödanrop är ett kraftfullt sätt att varna för fara i spårområdet och på sätt förhindra en eventuell olycka. Filmen kan användas i olika utbildningssammanhang hos tågföretag och inom Trafikverket. Trafikverket, SJ och Stockholmståg har gemensamt tagit fram filmen.

  Växelvärme-
  styrning

  Kursen Växelvärmestyrning är flyttad från Trafikverksskolans webbplats in i Trafikverkets kursportal Lärtorget. Det krävs att man är inloggad med konto i Trafikverket för att man ska kunna ta del av den.

  Kontakta utvecklingsansvarig:
  Krestina Johannesson, Ängelholm
  010-124 30 52
  Klicka för att skicka e-post