Skip Navigation Links

Utbildning för förarprövare inom Gymnasium och Komvux

Grundutbildning av förarprövare riktat till Gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning anordnas av Transportstyrelsen. Trafikverket Trafikverksskolan är arrangör av denna utbildning på uppdrag av Transportstyrelsen.

Utbildningen är inriktad på förarprövare som ska arbeta med förarprov med delprov vid gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. Den ska ge deltagarna de kunskaper, färdigheter och insikter som behövs för att bedöma om den som genomgår ett förarprov uppfyller utbildningsmålen enligt kursplanen för respektive behörighet.

Sista dag för anmälan till utbildningen är den 30 juni.

I PDF:erna här finns all information om utbildningen samt om hur du anmäler dig.