Skip Navigation Links
 • Hem
 • /
 • Yh högskola och gymnasium
 • /
 • Högskoleingenjör
 • Högskoleingenjör

  I takt med EU:s utvidgning ökar också transportarbetet. Människor resor mer i arbetet och på fritiden, godstransporterna ökar kraftigt år från år.

  Vägnätet har på många ställen drabbats av "trafikinfarkter" och luftrummet utnyttjas maximalt av flygtrafiken. Därför ses järnvägen som en effektiv och miljöriktig transportlösning i framtiden. Sverige, och Europa i övrigt, satsar mycket stora summor på att bygga ut och effektivisera järnvägsnätet under kommande år.

  För att lyckas i denna strävan krävs kompetenta medarbetare. Branschen har stort behov av ingenjörer som kan se helhetslösningar för de komplexa system som järnvägen innefattar. Därför skapades järnvägsingenjörsutbildningen, ett samarbete mellan Trafikverksskolan i Ängelholm och Lunds Tekniska Högskola. Utbildningen är på tre år och omfattar 180 högskolepoäng.

  Den kompetens som utbildningen ger efterfrågas av järnvägsförvaltningar, konsulter och entreprenörer inom järnvägsbranschen och järnvägsindustrin. Det finns också intresse av denna typ av kompetens för till exempel samhällsplanering.

  Välkommen till en framtidsbransch där människa, teknik och miljö samverkar. Ansökan till utbildningen sker via www.antagning.se. Utbildningens kompletta namn är "Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik" med antagningskod LU-80026