Skip Navigation Links
 • Hem
 • /
 • För företag
 • /
 • Järnväg
 • /
 • Ingenjörskurser
 • Ingenjörskurser

  Investeringstakten och ett fortsatt stort behov av utveckling av järnvägens anläggningar ökar efterfrågan på kompetens inom järnvägssektorn. Att ha rätt och uppdaterad kompetens blir allt viktigare för att vara en attraktiv aktör på marknaden. Trafikverksskolan har i samarbete med olika aktörer i järnvägsbranschen tagit fram kurser med inriktning på järnvägens olika anläggningar. De vänder sig i främsta hand till ingenjörer, externa konsulter samt personal som arbetar inom förvaltning och projektering av järnvägstekniska anläggningar. Inom detta område bedöms efterfrågan på kompetens öka starkt de närmsta åren. Under respektive teknikområde kan man gå in och se planerade kurstillfällen samt en djupare beskrivning av de enskilda kurserna.

  Klicka på knapparna för att se vårt kursutbud.

  Elingenjör Geodetisk mätningsteknik NBIU NEIU Signalingenjör grund Signalingenjör projektering Spåringenjör