Skip Navigation Links

Lediga Kursplatser - sorterade på starttid

 = 5 eller fler lediga platser     = färre än 5 lediga platser   

Kursnamn Kurs Start Ort Boka
Allmän järnvägsteknik för ingenjörer BAIÖ 2018-04-03 Ängelholm 
Allmän järnvägsteknik för administratörer BAJVT 2018-04-03 Ängelholm 
Grundläggande lärarkurs BALÄR 2018-04-03 Ängelholm 
Planläggning av vägar och järnvägar - processen och samråd BVPLAN-P 2018-04-04 Göteborg 
Planläggning av vägar och järnvägar - utformning av handlingar och redovisningskrav BVPLAN-U 2018-04-05 Göteborg 
Repetitionsutbildning för tsm växling och spärrfärd BASÄREP3 2018-04-09 Ängelholm 
Ibruktagandeledare BBIBRUKL 2018-04-09 Ängelholm 
Tågklarerarutbildning del 4 system H BSTKL4H 2018-04-09 Ängelholm 
Heta arbeten BAHETARB 2018-04-11 Ängelholm 
Komprimerad BTKRAFT, BTKRAFT2 och BTAIAB för Eltel Networks BTKRAFT-Eltel 2018-04-16 Gävle 
Teknisk ledarutbildning - spårteknik BBLSPT 2018-04-16 Ängelholm 
Kapning och slipning av rälsmaterial BBSPSK 2018-04-17 Ängelholm 
Tågklarerarutbildning del 2 system M BSTKL2M 2018-04-23 Ängelholm 
Tågklarerarutbildning del 4 system M BSTKL4M 2018-04-23 Ängelholm 
Utforma gaturummet - lär dig använda VGU-guiden BVVGU-TO 2018-04-24 Uppsala 
Vägplanering och vägutformning samt drift och underhåll av vägar BVVAG 2018-04-25 Örebro 
Repetition för skydds- och säkerhetsplanerare BASÄREP2C 2018-04-27 Göteborg 
Att enskilt vistas i spår BASÄVISTA 2018-05-07 Ängelholm 
Allmän järnvägsteknik för tekniker BATEK 2018-05-07 Ängelholm 
Grundläggande vägunderhåll BVBARM 2018-05-14 Göteborg 
Allmän järnvägsteknik för ingenjörer BAIÖ 2018-05-14 Ängelholm 
Spårprojektering, grundkurs BBIÖSPX 2018-05-14 Ängelholm 
Ledningssystem - kopplingar BEKTL2 2018-05-14 Ängelholm 
Säkerhetsbesiktning av fasta anläggningar BABSSÄ 2018-05-14 Ängelholm 
Signalställverk BV modell 59 BSM59 2018-05-14 Ängelholm 
Årlig fortbildning för lärare i elsäkerhet BAELSHFL 2018-05-15 Ängelholm 
Allmän järnvägsteknik för ingenjörer BAIÖ 2018-05-16 Ängelholm 
Tågklarerarutbildning del 3 BSTKL3 2018-05-16 Ängelholm 
Byggherreansvar enligt ellagen BEBYGGEL 2018-05-17 Ängelholm 
Repetitionsutbildning för SoS-ledare och tågvarnare BASÄREP2A 2018-05-21 Ängelholm 
Repetitionsutbildning för tillsyningsmän A-,L- och E-skydd samt vägvakt BASÄREP2B 2018-05-21 Ängelholm 
Skydds- och säkerhetsledning för arbete inom spårområde BASÄSKYDD 2018-05-21 Ängelholm 
Huvudtillsyningsman BASÄHTSM 2018-05-21 Ängelholm 
Vägmärkeskontroll, ATK-objekt BVATK 2018-05-22 Fällfors 
Att enskilt vistas i spår BASÄVISTA 2018-05-23 Ängelholm 
VGU - Vägmärken, vägvisning och vägmarkering BVVGU-VM 2018-05-23 Malmö 
Grundkurs Geodetiska mätningsarbete BBGGMÄT 2018-05-28 Ängelholm 
Kraftförsörjningsanläggningar och ledningsnät BEIÖKF 2018-05-28 Ängelholm 
Tågklarerarutbildning del 4 system M BSTKL4M 2018-05-28 Ängelholm 
Lärare i trafiksäkerhet till nivån Tsm A-,L- och E-skydd BAJTF-TSM 2018-05-28 Ängelholm 
Att enskilt vistas i spår BASÄVISTA 2018-05-29 Uppsala 
Detaljprojektering - gata/väg BVDETPR 2018-05-29 Linköping 
Planläggning av vägar och järnvägar - processen och samråd BVPLAN-P 2018-05-30 Stockholm 
Planläggning av vägar och järnvägar - utformning av handlingar och redovisningskrav BVPLAN-U 2018-05-31 Stockholm 
Spårsvetsarcertifiering BBSPMMAW BBSPMMAWC 2018-06-01 Ängelholm 
Stabilitetspåverkande arbete i spår BASTAB 2018-06-04 Ängelholm 
SISÄ Fortbildning BSSISÄF 2018-06-05 Ängelholm 
Banteknik för underhållspersonal, fortbildning BBUHBTF 2018-06-11 Ängelholm 
Allmän järnvägsteknik för ingenjörer BAIÖ 2018-08-20 Ängelholm 
Spårsvetsning, grundläggande teori BBSPGRT 2018-08-20 Ängelholm 
Ibruktagandebesiktning efter spårarbeten BBIBRUK 2018-08-27 Ängelholm 
Rälsskarvning, termitsvetsning BBSPTS 2018-08-27 Ängelholm 
Allmän järnvägsteknik för administratörer BAJVT 2018-08-29 Ängelholm 
Spårsvetsarcertifiering BBSPTS BBSPTSC 2018-09-07 Ängelholm 
Tågklarerarutbildning del 1 system H BSTKL1H 2018-09-10 Ängelholm 
Projektering av ATC, del 2 BSATCPR2 2018-09-17 Ängelholm 
Tågklarerarutbildning del 1 system M BSTKL1M 2018-09-24 Ängelholm 
Växelvärme - styrsystemet WebMaster BEVXWEB 2018-10-03 Ängelholm 
Ibruktagandeledare BBIBRUKL 2018-10-08 Ängelholm 
Tågklarerarutbildning del 1 system H BSTKL1H 2018-10-08 Ängelholm 
Tågklarerarutbildning del 2 system H BSTKL2H 2018-10-08 Ängelholm 
Kapning och slipning av rälsmaterial BBSPSK 2018-10-08 Ängelholm 
TDOK 2015:0223 arbete på eller nära järnvägsanknutna högspännings- och tågvärmeanläggningar BEARBELAN 2018-10-22 Ängelholm 
Tågklarerarutbildning del 2 system M BSTKL2M 2018-10-22 Ängelholm 
Ibruktagandebesiktning efter spårarbeten BBIBRUK 2018-10-22 Ängelholm 
Tågklarerarutbildning del 2 system H BSTKL2H 2018-10-29 Ängelholm 
Signalställverk BV modell 65M BSM65M 2018-10-29 Ängelholm 
Tågklarerarutbildning del 4 system H BSTKL4H 2018-11-05 Ängelholm 
Tågklarerarutbildning del 3 BSTKL3 2018-11-07 Ängelholm 
Tågklarerarutbildning del 4 system M BSTKL4M 2018-11-19 Ängelholm 
Tågklarerarutbildning del 4 system H BSTKL4H 2018-11-19 Ängelholm 
Tågklarerarutbildning del 1 system H BSTKL1H 2018-12-03 Ängelholm 
Tågklarerarutbildning del 1 system M BSTKL1M 2018-12-17 Ängelholm 
Tågklarerarutbildning del 2 system H BSTKL2H 2019-01-07 Ängelholm 
Tågklarerarutbildning del 2 system M BSTKL2M 2019-01-21 Ängelholm 
Tågklarerarutbildning del 4 system H BSTKL4H 2019-02-04 Ängelholm 
Tågklarerarutbildning del 2 system M BSTKL2M 2019-02-18 Ängelholm