Skip Navigation Links

Lediga Kursplatser - sorterade på starttid

 = 5 eller fler lediga platser     = färre än 5 lediga platser   

Kursnamn Kurs Start Ort Boka
Grundläggande vinterväghållning - förare BVVVH-F 2017-10-18 Östersund 
Operatörsutbildning för Drifttekniker i GELD-systemet BEDTGELD 2017-10-18 Ängelholm 
Tillsyningsman A-, L- och E-skydd samt vägvakt. BASÄTSM 2017-10-23 Ängelholm 
Tågklarerarutbildning del 2 system M BSTKL2M 2017-10-23 Ängelholm 
Järnvägs- och fordonsteknik BFTEKNIK 2017-10-24 Ängelholm 
Spårsvetsarcertifiering BBSPTS BBSPTSC 2017-11-03 Ängelholm 
Att enskilt vistas i spår BASÄVISTA 2017-11-07 Ängelholm 
Bangårdar nödlägeshantering 3 BANG3 2017-11-08 Borlänge 
Allmän järnvägsteknik för tekniker BATEK 2017-11-08 Ängelholm 
Bangårdar nödlägeshantering 3 BANG3 2017-11-09 Gävle 
Bangårdar nödlägeshantering 3 BANG3 2017-11-13 Hallsberg 
Tågklarerarutbildning del 2 system M BSTKL2M 2017-11-13 Ängelholm 
På- och reparationssvetsning av räler och spårväxlar, belagd elektrod BBSPMMAW 2017-11-13 Ängelholm 
På och reperationssvets av räler och korsningar BBSPMMAW-1 2017-11-13 Ängelholm 
Bangårdar nödlägeshantering 3 BANG3 2017-11-14 Göteborg 
Utforma gaturummet - lär dig använda VGU-guiden BVVGU-TO 2017-11-14 Uppsala 
Broinspektion - metodik BVBROINSP 2017-11-14 Uppsala 
Bangårdar nödlägeshantering 3 BANG3 2017-11-16 Malmö 
Transport av farligt gods på väg och järnväg BFRID 2017-11-16 Ängelholm 
Elsäkerhetsföreskrifter för trafikplatser BAELSHTP 2017-11-17 Ängelholm 
Skydds- och Säkerhetsplanerare SoS-PL 2017-11-20 Ängelholm 
Grundkurs Geodetiska mätningsarbete BBGGMÄT 2017-11-20 Ängelholm 
Bromsutbildning för förare BFBROMS 2017-11-20 Ängelholm 
Grundutbildning i signalteknik för ingenjörer, del 3 BSIÖG3 2017-11-20 Ängelholm 
Tågklarerarutbildning del 4 system M BSTKL4M 2017-11-20 Ängelholm 
Ibruktagandebesiktning efter spårarbeten BBIBRUK 2017-11-20 Ängelholm 
Växelvärme, byggande, underhåll och energistyrning BEVXUE 2017-11-21 Ängelholm 
Olycksplatsansvarig (OPA) TrvOPA 2017-11-21 Ängelholm 
VGU - Väg- och gatubelysning BVVGU-BE 2017-11-22 Uppsala 
Grundutbildning vid Trafikverket verksamhetsområde Trafikledning BSTG2 2017-11-27 Ängelholm 
Grundutbildning vid Trafikverket verksamhetsområde Trafikledning BSTG2 2017-11-27 Ängelholm 
Ställverk 85, underhåll och felavhjälpning del 2 BS85UF2 2017-11-27 Ängelholm 
Tågklarerarutbildning del 4 system H BSTKL4H 2017-11-27 Ängelholm 
Att arbeta med BaTMan BVBATMAN 2017-11-28 Göteborg 
Planläggning av vägar och järnvägar - processen och samråd BVPLAN-P 2017-11-28 Uppsala 
Växelvärme, byggande, underhåll och energistyrning BEVXUE 2017-11-28 Ängelholm 
Planläggning av vägar och järnvägar - utformning av handlingar och redovisningskrav BVPLAN-U 2017-11-29 Uppsala 
Trafikbestämmelser för eldriftingenjörer BEDITTJ 2017-11-29 Gävle 
Tågklarerarutbildning del 3 BSTKL3 2017-11-29 Ängelholm 
Säkerhetsbes. av fasta anl., behörighetsprov BABSSÄB 2017-11-30 Arlandastad 
Faktainsamlare TrvFakt 2017-12-04 Ängelholm 
Ibruktagandeledare BBIBRUKL 2017-12-04 Ängelholm 
Tågklarerarutbildning del 1 system H BSTKL1H 2017-12-04 Ängelholm 
Rälsskarvsvetsning, formsvetsning BBSPFS 2017-12-04 Ängelholm 
Skydds- och säkerhetsledning för arbete inom spårområde BASÄSKYDD 2017-12-05 Solna 
Tågklarerarutbildning del 4 system M BSTKL4M 2017-12-11 Ängelholm 
Stabilitetspåverkande arbete i spår BASTAB 2017-12-12 Ängelholm 
Uppdatering säkerhetsbesiktningsmän- Easy Switch BASÄE 2017-12-18 Ängelholm 
Grundläggande elsäkerhetsföreskrifter för högspänningsanläggningar (5p) BEHSPSF-Yh 2017-12-18 Ängelholm 
Tågklarerarutbildning del 1 system M BSTKL1M 2017-12-18 Ängelholm 
Lagar och regler för spårburen trafik BAREGL 2017-12-19 Solna 
Spårsvetsarcertifiering BBSPFS BBSPFSC 2017-12-21 Ängelholm 
Repetitionsutbildning för SoS-ledare och tågvarnare BASÄREP2A 2018-01-02 Ängelholm 
Tekniska anvisningar för eldriftledning TDOK 2013:0275 BEEDITEKA 2018-01-08 Göteborg 
Tågklarerarutbildning del 2 system H BSTKL2H 2018-01-08 Ängelholm 
Lågspänning - föreskrifter och installationer (15p) BELSPSFI-Yh 2018-01-08 Ängelholm 
Att enskilt vistas i spår BASÄVISTA 2018-01-09 Ängelholm 
Banteknik för underhållspersonal / tekniker BBUHBT 2018-01-15 Ängelholm 
Säkerhetsbesiktning av fasta anläggningar, kompletteringsutbildning inför behörighetsprövning BABSSÄK 2018-01-16 Ängelholm 
Säkerhetsbes. av fasta anl., behörighetsprov BABSSÄB 2018-01-18 Ängelholm 
Trafiksäkerhetsregler för växling och spärrfärd BASÄFÄRD 2018-01-22 Ängelholm 
Grundutbildning vid Trafikverket verksamhetsområde Trafikledning BSTG2 2018-01-22 Ängelholm 
Tågklarerarutbildning del 2 system M BSTKL2M 2018-01-22 Ängelholm 
Grundkurs förare, tåg BASÄ3 2018-01-22 Ängelholm 
Trafiksäkerhetsregler för växling och spärrfärd - komplettering BASÄFÄRD-K 2018-01-29 Ängelholm 
Tågklarerarutbildning del 1 system H BSTKL1H 2018-01-29 Ängelholm 
Järnvägs- och fordonsteknik BFTEKNIK 2018-01-30 Ängelholm 
Spårsvetsarcertifiering BBSPMMAW BBSPMMAWC 2018-02-02 Ängelholm 
Tågklarerarutbildning del 4 system H BSTKL4H 2018-02-05 Ängelholm 
Kapning och slipning av rälsmaterial BBSPSK 2018-02-05 Ängelholm 
Tågklarerarutbildning del 1 system M BSTKL1M 2018-02-12 Ängelholm 
ATC för förare BFATC 2018-02-12 Ängelholm 
Ibruktagandebesiktning efter spårarbeten BBIBRUK 2018-02-12 Ängelholm 
Tågklarerarutbildning del 4 system M BSTKL4M 2018-02-19 Ängelholm 
Repetition ställverk mod 85-Norge BS85R-Norge 2018-02-19 Ängelholm 
Elsäkerhetsföreskrifter för trafikplatser BAELSHTP 2018-02-22 Ängelholm 
Transport av farligt gods på väg och järnväg BFRID 2018-02-23 Ängelholm 
Bromsutbildning för förare BFBROMS 2018-02-26 Ängelholm 
Grundutbildning vid Trafikverket verksamhetsområde Trafikledning BSTG2 2018-02-26 Ängelholm 
Tågklarerarutbildning del 2 system H BSTKL2H 2018-02-26 Ängelholm 
Allmän järnvägsteknik för ingenjörer BAIÖ 2018-02-27 Ängelholm 
Spårsvetsning, grundläggande teori BBSPGRT 2018-02-27 Ängelholm 
Fördjupningskurs för instruktörer BAINSTR-K 2018-03-05 Ängelholm 
Rälsskarvning, termitsvetsning BBSPTS 2018-03-05 Ängelholm 
Grundutbildning - förare i växling och spärrfärd BFFÖRARE 2018-03-05 Ängelholm 
Tågklarerarutbildning del 1 system H BSTKL1H 2018-03-05 Ängelholm 
Säkerhetsbesiktning av fasta anläggningar BABSSÄ 2018-03-05 Ängelholm 
Fördjupningskurs för instruktörer BAINSTR-K 2018-03-07 Ängelholm 
Fördjupningskurs för instruktörer BAINSTR-K 2018-03-12 Ängelholm 
Tågklarerarutbildning del 2 system M BSTKL2M 2018-03-12 Ängelholm 
Signalställverk BV modell 65M BSM65M 2018-03-12 Ängelholm 
Projektering av kabelförläggning i kanalisation,mark mm BAPKAB 2018-03-13 Alvesta 
Spårsvetsarcertifiering BBSPTS BBSPTSC 2018-03-16 Ängelholm 
Tågklarerarutbildning del 1 system M BSTKL1M 2018-03-19 Ängelholm 
På- och reparationssvetsning av räler och spårväxlar, belagd elektrod BBSPMMAW 2018-03-19 Ängelholm 
Allmän järnvägsteknik för ingenjörer BAIÖ 2018-03-26 Ängelholm 
Allmän järnvägsteknik för administratörer BAJVT 2018-04-03 Ängelholm 
Ibruktagandeledare BBIBRUKL 2018-04-09 Ängelholm 
På reperationssvets-Norge certifiering BBSPMMAWN 2018-04-09 Ängelholm 
Tågklarerarutbildning del 2 system H BSTKL2H 2018-04-09 Ängelholm 
Tågklarerarutbildning del 4 system H BSTKL4H 2018-04-09 Ängelholm 
Hybridlinjeblockering typ S201 repetition BSS201R 2018-04-10 Ängelholm 
Hybridlinjeblockering typ S201 BSS201 2018-04-16 Ängelholm 
Tågklarerarutbildning del 2 system M BSTKL2M 2018-04-23 Ängelholm 
Tågklarerarutbildning del 4 system M BSTKL4M 2018-04-23 Ängelholm 
Allmän järnvägsteknik för administratörer BAJVT 2018-05-02 Ängelholm 
Tågklarerarutbildning del 4 system H BSTKL4H 2018-05-14 Ängelholm 
På- och reparationssvetsning av räler och spårväxlar, belagd elektrod BBSPMMAW 2018-05-14 Ängelholm 
Tågklarerarutbildning del 4 system M BSTKL4M 2018-05-28 Ängelholm 
Spårsvetsarcertifiering BBSPMMAW BBSPMMAWC 2018-06-01 Ängelholm