Skip Navigation Links

Lokförare Yh


Trafikverksskolan, i samarbete med Vuxenutbildningen i Ängelholm, planerar att starta nästa lokförarutbildning våren 2019. Här kan du ta del av information om utbildningen som kommer att genomföras i en unik miljö för järnvägsutbildningar. Ansökan till utbildningen kommer att starta hösten 2018. Definitivt besked om utbildningsstart och om hur du kan söka till utbildningen kommer på denna sida.

Jobba som lokförare

Som lokförare kommer du att ha ett intressant jobb med bra lön och goda utvecklingsmöjligheter. Att jobba med järnvägstrafik innebär ett intensivt lagarbete, där alla aktörer och yrkeskategorier är extremt beroende av varandra. Trots det finns det också inslag av frihet, där man måste fatta viktiga beslut på egen hand. Säkerhetstänkande, stort ansvarstagande, samarbetsförmåga, simultankapacitet, stresstålighet och visst tekniskt handlag har alltid varit viktiga krav på föraren. Lokförarens arbetsuppgifter varierar. I en del fall kör man i princip bara tåg, medan man hos någon annan arbetsgivare även kan fungera som radioloksoperatör, växlare eller ha helt andra arbetsuppgifter. Det är inte helt ovanligt att man skiftar mellan att vara förare och tågvärd inom den regionala persontrafiken.

Arbetet som lokförare kräver att man alltid sätter säkerheten främst. Lokföraren ansvarar för säkerheten ombord på tåget tillsammans med övrig personal. Dessutom ansvarar lokföraren för att tåget framförs mjuk, säkert och i rätt hastighet. Lokföraryrket kommer ibland även att innebära att du är ensam långa stunder i förarhytten och ändå måste vara fokuserad. Det kan inträffa oväntade situationer, som du måste kunna hantera med precision och bibehållet lugn.

 

Om utbildningen

Utbildningen till lokförare genomförs som Yrkeshögskola (Yh) och omfattar 220 dagars heltidsstudier, vilket innebär 220 Yh-poäng. Under utbildningen får du möjlighet att genomgå prov för förarbevis. Efter Yh-examen ska du ha kompetens att framföra tåg under överinseende av en erfaren förare samt vara anställningsbar hos ett järnvägsföretag för att få kompletterande utbildning och jobb som lokförare. 120 av studiedagarna är förlagda till en unik utbildningsmiljö vid Trafikverksskolan i Ängelholm och de övriga 100 utgörs av ”lärande i arbetet” (LIA), som praktiken ute hos arbetsgivarna kallas. Undervisningen på Trafikverksskolan kännetecknas av att de teoretiska lektionerna varvas med praktiska övningar och tillämpningar i skolans övningsanläggning. Utbildningen bedrivs ofta i mindre grupper, exempelvis under den omfattande träningen i våra tågsimulatorer. Vi gör även studiebesök på andra orter.

Under tre olika perioder (5 + 10 + 5 veckor) praktiserar du hos olika järnvägsföretag för att inhämtade kunskaper ska leda till nya färdigheter och kompetenser. Dessa perioder kallas LIA (= lärande i arbetet). Järnvägsföretag som medverkar i utbildningen svarar för praktikplatserna och du följer då en lokförares vanliga arbetsschema. Yh-utbildningen är en eftergymnasial utbildning precis som högskola och universitet. Som studerande kan du därför söka ekonomiskt stöd (bidrag och lån) via CSN. Själva utbildningen är kostnadsfri, men du får själv bekosta viss kurslitteratur liksom boende, resor och uppehälle under studietiden.

 

Vad krävs för att antas till utbildningen?

  • Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan
  • Godkänd vid både yrkespsykologisk och medicinsk bedömning enligt Transportstyrelsens krav
  • Vara minst 20 år
  • Godkänt betyg i svenska, engelska och matematik från ett nationellt program på gymnasiet

Har du frågor så börja med att läsa dokumentet "Vanliga frågor" där vi samlat svaren på de vanligaste frågorna.
Hittar du inte svar där så kontakta någon av följande. Skriv "Yh Lokförare" i ämnseraden i ditt mejl.

Trafikverksskolan
Epost: trafikverksskolan@trafikverket.se

Utbildningsledare
Peter Olsson
Epost: peter.d.olsson@trafikverket.se

Studie- och yrkesvägledare
Ritva Bris
Epost: ritva.bris@engelholm.se

Klicka på knapparna till höger för mer information om lokföraryrket, utbildningen, hur du ansöker och vilka behörigheter som krävs.


Nästa planerade intag

Ansökningsperiod:
Hösten 2018

Utbildningsstart:
Våren 2019Jobba (pdf)