Skip Navigation Links

Lokförare Yh

Trafikverksskolan kommer inte att starta YH-utbildningen till lokförare hösten 2017. Detta eftersom Myndigheten för yrkeshögskolan inte beviljat vår ansökan. Nästa planerade start är först hösten 2018. På www.yrkeshogskolan.se hittar du de lokförarutbildningar som startar under året.

Utbildningen till lokförare genomförs som Yrkeshögskola (Yh) och omfattar 220 dagars heltidsstudier, vilket innebär 220 Yh-poäng. Under utbildningen får du möjlighet att genomgå prov för förarbevis. Efter Yh-examen ska du ha kompetens att framföra tåg under överinseende av en erfaren förare samt vara anställningsbar hos ett järnvägsföretag för att få kompletterande utbildning och jobb som lokförare.

120 av studiedagarna är förlagda till Trafikverksskolan i Ängelholm och de övriga 100 utgörs av ”lärande i arbetet” (LIA), som praktiken ute hos arbetsgivarna kallas. Undervisningen på trafikverksskolan kännetecknas av att de teoretiska lektionerna varvas med praktiska övningar och tillämpningar. Du måste också räkna med en hel del studier på egen hand (hemstudier), så att vi kan inrikta oss på det som är svårt eller kräver tillgång till övningsanläggningar på skolan. Klicka på knapparna till höger för information om utbildningen, ansökan och jobbet som lokförare.