Skip Navigation Links
 • Hem
 • /
 • Yh högskola och gymnasium
 • Yh högskola och gymnasium

  Boende i Ängelholm Om du behöver bostad i Ängelhom under din studietid kan du läsa om olika alternativ här

  Yh

  Trafikverksskolan genomför två olika utbildningar inom ramen för Yrkeshögskolan. Detta är två offentliga utbildningar som vem som helst som uppfyller de grundläggande kraven kan söka till. De inriktningar vi har är järnvägstekniker och lokförare. Utbildningen till järnvägstekniker är på 200 Yh-poäng vilket motsvarar två terminer. Det finns två olika ingångar att välja på: signaltekniker alternativt kontaktledningstekniker. För båda grenarna är utsikterna till jobb efter studierna mycket goda. Utbildningen till lokförare är på 220 Yh-poäng vilket motsvarar lite mer än två terminers studier. Även här är arbetsmarknaden mycket god för de som genomgår utbildningen. I båda Yh-utbildningarna ingår arbetsförlagd praktik hos något företag i branschen.

  Järnvägstekniker Lokförare

  Högskola

  Framtiden för svensk järnväg ser ljus ut. Under de kommande åren ska bl.a. nya stambanor för höghastighetsjärnväg byggas i triangeln Stockholm – Göteborg – Malmö. För att lyckas med detta, och en mängd andra utmaningar, krävs duktiga ingenjörer. I samarbete med Lunds Tekniska Högskola genomför Trafikverksskolan sedan många år en 3-årig utbildning till järnvägsingenjör (180 hp). Utbildningen är mycket eftertraktad av järnvägsbranschen och möjligheterna till jobb direkt efter studierna är minst sagt goda.

  Järnvägsingenjör

  Gymnasium

  I samarbete med Ängelholms Gymnasieskola genomför Trafikverksskolan ett fjärde år på Tekniklinjen. Inriktningen är så klart järnväg. Utbildningen är en frivillig fortsättning på teknisk gymnasielinje, den är CSN-berättigande och har riksintag. Omfattningen är 900 poäng och leder till en examen som gymnasieingenjör. Fokus ligger på projektering av järnvägsanläggningar och utbildningen innehåller därför stora delar CAD och BIM. Allt innehåll har tagits fram i samarbete med företag i järnvägsbranschen.

  Gymnasieingenjör