Skip Navigation Links
 • Gymnasium, Högskola och Yh
 • /
 • Lokförare Yh


 • Lokförare

  Om utbildningen

  Utbildningen till lokförare omfattar ett års heltidsstudier. Under 220 dagar läser du teoretiska kurser, utför praktiska övningar och gör LIA (Lärande i arbete) hos någon av våra företagspartners i branschen. Under utbildningens gång kommer du också skriva ett examensarbete.

  Efter examen har du kompetensen att framföra tåg under överinseende av en erfaren förare och är anställningsbar hos ett av branschens järnvägsföretag där du får en kompletterande utbildning på just det fordon du kommer köra i tjänsten. Utbildningen ger dig de kunskaper, färdigheter och kompetenser du behöver för din framtida anställning som lokförare.

  Följande kurser ingår i lokförarutbildningen:
  • Järnvägsteknik
  • Regler och säkerhet i järnvägsmiljö
  • Miljö
  • Regler och säkerhet för tågfärd och växling
  • Föraren
  • LIA (Lärande i arbete)
  • Förarbevis
  • Infrastruktur enligt det kompletterande intyget
  • Rullande materiel
  • Farligt gods
  • Infrastruktur
  • Examensarbete
  • Slutprov
  På vår övningsanläggning i Ängelholm har du som studerande tillgång till en unik studiemiljö med bangård, spår, järnvägsfordon och Järnvägens museum. Kunniga och erfarna lärare som arbetat inom de olika infrastrukturområdena kommer att vägleda dig på banan mot ditt drömyrke.

  Utbildningen bedrivs ofta i mindre grupper, exempelvis under färdighetsträningen i våra tågsimulatorer.

  Under tre LIA-perioder praktiserar du hos olika järnvägsföretag där du följer en lokförares vanliga arbetsschema.

  Karriär

  Lokförarens arbetsuppgifter är varierande, allt från att köra tåg till att verka som radioloksoperatör eller växlare. Som lokförare kan du också arbeta vissa pass som tågvärd inom den regionala persontrafiken.

  Lokföraryrket har under de senaste åren också blivit ett serviceyrke och det finns inte längre några krav på tekniska förkunskaper. Även om ett teknikintresse underlättar för lokföraren har dagens moderna fordon avancerade system för teknisk support.
  Ingångslön: 27 000 - 29 000 kronor
  Genomsnittlig månadslön exklusive traktamente. Källa SEKO.

  Antagningsprocess

  Behörighet

  Grundläggande behörighet
  För att bli antagen ska du visa att du uppfyller de lagstadgade kraven för grundläggande behörighet till Yh-utbildningar. Handlingar som du kan styrka din behörighet med är:
  • Examen, slutbetyg eller avgångsbetyg från svensk gymnasieutbildning eller intyg för behörighet till högskolestudier och yrkeshögskolestudier från folkhögskola,
  • Gymnasiediplom från gymnasieutbildning i utlandet och utlåtande över gymnasieutbildning från UHR
  • Dokument som visar att du bor i annat skandinaviskt land där du är behörig till en motsvarande utbildning.

  Övriga behörighetskrav
  För att bli antagen till lokförarutbildningen ska du som söker också:
  • fyllt 20 år (vid särskilda skäl godkänns även du som fyllt 18)
  • ha slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan med godkänt resultat
  • ha lägst betyg E i svenska 1, matematik 1a, 1b eller 1c, och engelska 5
  • vara fysiskt och psykiskt lämplig att framföra järnvägsfordon
  Gymnasiebetyg i ett modernt språk med lägst betyg E, bedöms av Transportstyrelsen som likvärdig kravet på engelska 5 med lägst betyg E.

  För att uppfylla lagens förbehåll på fysisk och psykisk lämplighet krävs att du som ansöker uppfyller hälsokraven i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:61). Din psykologiska lämplighet kommer att testas av psykologer med tillstånd av Transportstyrelsen som en del av antagningsprocessen. Testen görs i två steg:
       1. Internetbaserat test som görs på egen dator
       2. Datorbaserad test som görs på Trafikverksskolan.

  Fysisk lämplighet testas av läkare med tillstånd av Transportstyrelsen. Du bokar och bekostar läkarundersökningen själv. Enbart du som blivit godkänd på både steg 1 och 2 vid den yrkespsykologiska undersökningen är preliminärt antagen. För att bli definitivt antagen ska du som ett sista steg i antagningsprocessen genomgå en läkarundersökning.

  Har du specifika frågor om utbildningen kontakta vår Yh-samordnare
  Emanuela Andersson
  emanuela.andersson@trafikverket.se
  Telefontid: tisdagar och torsdagar 09.30 - 11.30
  072-083 50 58




  Ansökningsperiod
  1 juni - 30 september

  Utbildningsstart
  16 mars 2020

  Utbildningsslut
  12 februari 2021