trafikverket
  • Utbildningar
  •  / 
  • Kontaktledningstekniker Yh
  • En elev sätter med hjälp av en mutterdragare upp en konsol i en kontaktledningsstolpe

    Kontaktledningstekniker

    Järnvägens elkraft behöver dig!
    Plugga till kontaktledningstekniker med mycket goda chanser till jobb direkt efter ett års studier.

    Om utbildningen

    Utbildningen till kontaktledningstekniker (eltekniker inom järnvägen) omfattar ett års heltidsstudier (200 Yh-poäng). Under 40 veckors tid läser du teoretiska kurser, utför praktiska övningar och gör LIA (Lärande i arbete) hos någon av våra företagspartners i branschen. Under utbildningen förekommer obligatoriska moment däribland ett examensarbete.

    Följande kurser ingår i kontaktledningsteknikutbildningen:
    • Allmän järnvägsteknik för tekniker
    • Arbeten på kontakt- och hjälpkraftssystem från liftfordon
    • Byggnation av hjälpkrafts- och kontaktledning (SYT)
    • Byggnation av kontaktledning med elektriska kopplingar
    • Elsäkerhetsföreskrifter för högspänningsanläggningar
    • Grundläggande komponent-, verktygskännedom och montage
    • Introduktion för järnvägstekniker
    • Järnvägens elkraftsförsörjning
    • Lågspänningsinstallationer och föreskrifter vid järnvägen
    • Säkerhetsaspekter
    • Trafiksäkerhet för arbete i trafikerad spårmiljö
    • Växelvärme, byggande, underhåll och energistyrning
    • Examensarbete
    • Lärande i arbetet (LIA)

    På vår övningsanläggning i Ängelholm har du som studerande tillgång till en unik studiemiljö med bangård, spår, järnvägsfordon och Järnvägens museum. Kunniga och erfarna lärare som arbetat inom de olika infrastrukturområdena kommer att vägleda dig på banan mot ditt drömyrke. Våra lärare som undervisar och examinerar i utbildningens behörighetsgivande kurser är godkända av Trafikverket.


    Karriär

    Gillar du att arbeta i grupp med ny spännande teknik, jobba på höga höjder och bidra till samhällsutvecklingen, är yrket som kontakledningstekniker något för dig. Som kontaktledningstekniker arbetar du framförallt med underhåll samt ny- och ombyggnad av järnvägens kontaktledningsnät. Trafiksäkerheten är direkt beroende av att kontaktledningsnätet fungerar, vilket gör ditt arbete samhällsviktigt och ansvarsfullt.

    Genomsnittlig månadslön:
    34 800 kronor
    Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 2019    Antagningsprocess

    Behörighet
    Grundläggande behörighet
    För att bli antagen ska du visa att du uppfyller de lagstadgade kraven för grundläggande behörighet till Yh-utbildningar. Handlingar som du kan styrka din behörighet med är:
    • Examen, slutbetyg eller avgångsbetyg från svensk gymnasieutbildning eller intyg för behörighet till högskolestudier och yrkeshögskolestudier från folkhögskola
    • Gymnasiediplom från gymnasieutbildning i utlandet och utlåtande över gymnasieutbildning från UHR.
    • Dokument som visar att du bor i annat skandinaviskt land där du är behörig till en motsvarande utbildning
    Grundläggande behörighet innefattar krav på godkänt betyg i matematik 1 och svenska 1.

    Övriga behörighetskrav
    Utbildningen ställer krav på förkunskaper i följande gymnasieämnen:
    • Praktisk ellära 1
    • Mekatronik 1
    • Elektromekanik 1
    Om antalet behöriga sökande är lägre än antalet utbildningsplatser har vi möjlighet att erbjuda en digital behörighetsgivande utbildning under maj och juni månad. Vissa teoretiska och praktiska prov görs på plats i Ängelholm under juni. Om antal sökande till denna förutbildning blir större än antalet lediga platser till den ordinarie utbildningen avgörs antagningen genom urval. Urvalsgrunden är betyg. Urvalsvärdet räknas som aritmetiskt medelvärde av betyg i matematik 1 och svenska 1. När två eller flera sökande har samma meritvärde används lottning som skiljekriterium.

    Du bör genomgå en syn och hörselundersökning med godkänt resultat för att vara lämplig för yrkesrollen och fylla i en hälsodeklarationsblankett. (Blanketten hittar du i högerspalten på denna sida). Läkar- och optikerundersökningen bokar och bekostar du själv hos exempelvis din vårdcentral

    Urval
    Har du ovan behörighet går du vidare i antagningsprocessen genom urval. Urvalsgrunden är betyg. Urvalsvärdet räknas som aritmetiskt medelvärde av betyg i matematik 1 och svenska 1. När två eller flera sökande har samma meritvärde används lottning som skiljekriterium.    Ledningsgruppen

    Varje Yh-utbildning har en ledningsgrupp med syfte att:
    • se till att utbildningen genomförs enligt tillämpliga lagar och förordningar
    • anta sökande till utbildningen
    • pröva frågor om tillgodoräknande
    • utfärda examens- och utbildningsbevis
    • bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete
    Ledningsgruppen består av:
    • Jan-Olof Jönsson, Trafikverket
    • Bengt Jönsson, Trafikverksskolan (adjungerad)
    • Jon Eriksson, studeranderepresentant
    • Mathias Jostvik, Ängelholms kommun
    • Anders Lindholm Infra Nord
    • Anna Ernfors, NRC Group (adjungerad)
    • Gabriella Khazal, NRC Group
    • Jonatan Karlsson, Esinfra
    • Michael Oskarsson, Alstom Group
    • Patrik Kriborg, Infranord (adjungerad)
    • Torbjörn Uddberg, Strukton    Har du specifika frågor om utbildningen kontakta vår Yh-samordnare Jan-Olof Jönsson
    E-post: jan-olof.jonsson@trafikverket.se
    Telefontid: tisdagar och torsdagar 09.30 - 11.30
    Telefon: 010-124 30 39

    Viktiga datum

    Förlängd ansökningsperiod
    Ansökan är öppen

    Utbildningsstart
    22 augusti 2022

    Utbildningsslut
    26 maj 2023

    ANSÖK HÄR
     Kontaktledningstekniker Filip Jonsson

    ”Utbildningen är jättebra. Det händer hela tiden nya saker och vi får lära oss nytt varje dag. Det går snabbt framåt men det är bara bra.”
    /Filip Jonsson, blivande kontaktledningstekniker


    Vilken utbildning passar dig bäst?
    Testa järnvägskompassen!

    JÄRNVÄGSKOMPASSEN

    Mer information    HÄLSOKRAV
    HÄLSODEKLARATION
    PEDAGOGISKT STÖD
    SPRÅKSTÖD
    Folder Kontaktledningstekniker i pdf-format<br />