logo
Skip Navigation Links


Nu utbildar vi världen i Nollvisionen




2016 satte vi målet att göra Bogotá till en Vision Zero City och i det arbetet har Sverige varit ett stort stöd. Vi har redan sett en nedåtgående trend för omkomna i trafiken.
/Claudia Diaz.

Sveriges arbetssätt för att nå målet – noll döda och allvarligt skadade i trafiken – når ut i världen. För andra året i rad har Vision Zero Academy tillsammans med Trafikverksskolan genomfört en internationell utbildning i Nollvisionen.

Under kursen medverkade ett tjugotal föredragshållare från olika myndigheter, svenska företag, ideella organisationer och akademier som alla arbetar med Nollvisionen. Representanter från Volvo, Folksam, Polisen och även kursdeltagarna själva, fick dela med sig av sina erfarenheter kring arbetet med Nollvisionen. Under en av dagarna gjorde
gruppen ett studiebesök på Volvo Trucks – där man gav en ingående presentation om hur Volvo arbetar med utveckling av olika säkerhetsfunktioner i bilarna.

Claudia Diaz som arbetar som Road Safety director på the Mobile Department for the city of Bogotá i Colombia, deltog på kursen:

– Jag är här för att få tips och insyn hur Sverige arbetar med Nollvisionen. 2016 satte vi målet att göra Bogotá till en vision Zero City och i det arbetet har Sverige varit ett stort stöd. Vi har redan sett en nedåtgående trend för omkomna i trafiken, berättar Claudia Diaz.

Gemensam introduktionsdag I samband med att antalet medarbetare på skolan ökar, har Trafikverksskolan tagit fram en gemensam introduktionsdag. Under första kurstill-fället deltog 14 nya medarbetare som fick bekanta sig med skolans uppdrag, avdelningar och område.För att med framgång nå Nollvisionen förutsätts ett engagemang från alla berörda aktörer. Ett samspel mellan anpassning av infrastruktur, utveckling av fordon samt trafiksäkerhetsnormer som genomsyrar hela samhället är en förutsättning för att nå målet. Trafikverket har fått i uppdrag av Regeringen att leda den övergripande samverkan för att nå Nollvisionen inom vägtrafiken. I uppdraget ingår att vara oljan
i maskineriet för att främja samarbetet mellan olika aktörer.

Matts-Åke Belin är senior sakkunnig vid Trafikverket och adjungerad professor vid KTH. Han har en lång erfarenhet av
Nollvisionen både som forskare och strateg.

– Samarbete mellan myndighet och biltillverkare är jätteviktig, vi anpassar oss efter varandra, det leder utvecklingen
framåt och i takt. Man kan säga att trafiksäkerhetsarbetet har gått från Televinken till teknisk utveckling. Det är superhäftigt och jättekul att Nollvisionen sprider sig ut i världen säger Matts-Åke Belin.

– Att vi kör en öppen kurs för internationella deltagare i Sverige, grundar sig i att vi under åren fått flera förfrågningar
om att lära sig mer om Nollvisionen utomlands. Vi hinner inte åka runt till alla intresserade utan nu får de komma till oss. En bonus för både oss och deltagarna är ju nätverket som vi bygger upp vid ett sådant tillfälle, säger Kenneth Svensson, trafiksäkerhetsexpert på Trafikverket.