logo
Skip Navigation Links


Övning pågår!

Varje år arrangerar Trafikverksskolan en olycksutredarutbildning tillsammans med Räddningstjänsten. Övningsanläggning, fordon och statister upplåts för övningen. Syftet är att i en så trovärdig miljö som möjligt fingera en skarp olycka, med koppling till järnväg.

I år iscensattes en tågurspårning som ett resultat av att ett tåg kört på en cyklist. I urspårningen drog tåget ner en kontaktledning vilken gjort en av lokförarna medvetslös efter att han kommit för nära. Räddningstjänstens uppgift blev nu att säkra kontaktledningen, rädda lokföraren, och lyfta tågvagnen för att få loss den omkomne cyklisten. När räddningstjänstens uppgift var avklarad tog kursdeltagarna från olycksutredarutbildningen vid, för att undersöka
vad som hänt och varför.

Övningen uppskattades av deltagarna där situationen, skådespeleriet och händelseförloppet beskrevs som mycket trovärdig. Denna gång var, som tur var, allting bara på låtsas.