trafikverket
 • Våra Kurser
 •  / 
 • Bro och tunnel


 • Bro och tunnel

  I den här kategorin finner du generella kurser som handlar om inspektion av broar samt hur man använder förvaltningsverktyget BaTMan, men här finns också ett stort antal kurser kopplade till anläggningarna Citybanan, Citytunneln och Hallandsås.


  Batman

  BaTMan är ett system för effektiv förvaltning av broar, tunnlar och andra typer av byggnadsverk. Här finner du 13 olika datorbaserade moduler samt en lärarledd kurs som ger all information om systemet.


  Broinspektion

  Detta är kursen för dig som självständigt ska genomföra huvudinspektioner på broar enligt förvaltningssystemet BaTMan. Teori och gruppövningar varvas och kursen avlutas med prov.


  Citybanan

  Citybanan är en järnvägsanläggning byggd i huvudsak för Stockholms pendeltågstrafik. Anläggningen utgörs av två spår under jord mellan Stockholms södra och Tomteboda. I kurspaketet som finns framtaget för Citybanan finns kurser som vänder sig till bland annat trafikledning, blåljuspersonal och operatörer.


  Citytunneln

  Citytunneln är en järnvägsförbindelse genom centrala Malmö. Den här datorbaserade kursen vänder sig till dig som på något sätt ska jobba i anläggningen.


  Grundkurser

  Kurserna i den här kategorin ger dig en generell inblick i de säkerhetsregler som gäller i Trafikverkets väg- och järnvägstunnlar.


  Hallandsås

  Den här datorbaserade ger dig som arbetar i Hallandsåstunneln de kunskaper som behövs för att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt.