logo
Skip Navigation Links
 • Kurser
 • /
 • Bro och tunnel
 • /
 • BaTMan
 •   Bro och tunnel - Batman

  BaTMan är ett system för effektiv förvaltning av broar, tunnlar och andra typer av byggnadsverk. Här finner du 13 olika datorbaserade moduler.

  Utvecklingsansvarig: Stellan Jönsson, Ängelholm      010-124 30 50      Klicka för att skicka e-post

  BaTMan Modul 01 - Introduktion till BaTMan

  I den här första delen av det digitala kurspaketet får du en övergripande introduktion till BaTMan och kunskap om systemets historia, hur systemet används och vad du kan hitta i det.


  BaTMan Modul 02 - Trafikverkets verksamhetskrav

  I den här delen av det digitala kurspaketet får du lära dig om Trafikverkets verksamhetskrav.


  BaTMan Modul 03 - Behörighet / Kom igång med BaTMan

  I den här delen av det digitala kurspaketet får du lära dig om behörighet i BaTMan och hur du kommer igång och använder systemet.


  BaTMan Modul 04 - Konstruktionsgrupper

  I den här delen av det digitala kurspaketet handlar det om konstruktionsgrupper. Kursen beskriver hur ett antal konstruktioner kan samlas i för ändamålet lämplig grupp och hur du kan hitta och skapa sådana grupper.


  BaTMan Modul 05 - Sök och Fakta om en konstruktion

  I den här delen av det digitala kurspaketet får du lära dig hur du hittar en konstruktion i BaTMan och vilken fakta du kan söka efter.


  BaTMan Modul 06 - Skapa en anläggning med konstruktioner

  I den här delen av det digitala kurspaketet får du lära dig hur man skapar en anläggning med tillhörande konstruktioner i BaTMan.


  BaTMan Modul 07 - Koppla dokument

  I den här delen av det digitala kurspaketet får du lära dig hur man kopplar digitala dokument till en anläggning eller konstruktion i BaTMan.


  BaTMan Modul 08 - Registrera tekniska uppgifter

  I den här delen av det digitala kurspaketet får du lära dig hur man genomför en registrering av tekniska uppgifter för en konstruktion i BaTMan.


  BaTMan Modul 09 - Bärighet, järnvägs- och vägbroar

  I den här delen av det digitala kurspaketet beskrivs hur bärighetsuppgifter registreras för en konstruktion i BaTMan.


  BaTMan Modul 10 - Passager och vägnätsanknytning

  I den här delen av det digitala kurspaketet beskrivs hur du registrerar passageuppgifter och vägnätsanknyter en konstruktion i BaTMan.


  BaTMan Modul 11 - Planering

  I den här delen av det digitala kurspaketet visas hur en objektplanering registreras i BaTMan.


  BaTMan Modul 12 - Inspektion

  I den här delen av det digitala kurspaketet beskrivs hur du registrerar en inspektion i BaTMan.


  BaTMan Modul 13 - Åtgärd

  I den här delen av det digitala kurspaketet beskrivs hur en utförd åtgärd för en konstruktion registreras i BaTMan.