logo
Skip Navigation Links
 • Kurser
 • /
 • Bro och tunnel
 • /
 • Citybanan
 •   Bro och tunnel - Citybanan

  Citybanan är en järnvägsanläggning byggd i huvudsak för Stockholms pendeltågstrafik. Anläggningen utgörs av två spår under jord mellan Stockholms södra och Tomteboda. I kurspaketet som finns framtaget för Citybanan finns kurser som vänder sig till bland annat trafikledning, blåljuspersonal och operatörer.

  Utvecklingsansvarig: Stellan Jönsson, Ängelholm      010-124 30 50      Klicka för att skicka e-post

  Citybanan - Basutbildning

  Kursen vänder sig till dig som arbetar i tunnelanläggningen. Syftet med kursen är att du ska få en övergripande kunskap om Citybanans, syfte, teknik, roller och ansvar, hanteringen av ett olycksscenario, drift m.m.


  Citybanan - Blåljusutbildning

  Utbildningen vänder sig i första hand till Ambulansen, Räddningstjänsten, Polisen, SOS, KSMB som ska kunna utföra olika typer av insatser i anläggningen. I andra hand vänder den sig till ledningsfunktioner på Trafikverkets Trafikcentral Stockholm järnväg och till Trafikförvaltningens olika ledningsfunktioner inom SL

  2 timmar

     Citybanan - Linjekännedom

  Kursen vänder sig i första hand till förare av pendeltåg, men också till tågklarerare som operativt övervakar tåglägen i anläggningen. Syftet med kursen är att få kännedom om signalers placering mm

  x timmar

     Citybanan - Ordnings- och skyddregler

  Kursen vänder sig till entreprenörer och trafikverksmedarbetare som skall besöka Citybanans service- och räddningstunnel. Kursen kräver att du tidigare gått den lärarledda utbildningen som ger grundbehörigheten. Syftet med kursen är att den ska medverka till en god arbetsmiljö och en säker arbetsplats. Efter att ha genomfört denna datorbaserade kurs ska du ha friskat upp dina kunskaper om ...

  1 timme

     Citybanan - Plattformsavskiljande vägg (PFA)

  Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar operativt på Trafikcentral Stockholm järnväg. Syftet med utbildningen är att öka förståelsen för hur PFA fungerar.

  30 minuter

     Citybanan - Positionsstopp (PÖS)

  PÖS är den stoppsignal föraren av pendeltåg använder sig av för att komma i rätt position för att kunna öppna och stänga dörrarna synkroniserat med Plattformsavskiljande väggar (PFA). I denna kurs kommer vi att teoretiskt genomgå hur man stannar inom stoppzonen vid driftplatser utrustade med "Plattformsavskiljande väggar" (PFA).

  20 minuter

     Citybanan - Åtgärdsplaner

  Kursen vänder sig till dig som arbetar operativt på Trafikcentral Stockholm järnväg samt till chefer på olika nivåer inom TLoö. Syftet med kursen är att öka förståelsen för Åtgärdsplanssystemet, intressenter som kan beröras i samband med olyckor och tillbud samt hur checklistorna stödjer arbetet för driftteknikern.