trafikverket
 • Våra Kurser
 •  / 
 • Järnväg
 •  / 
 • Elkraft


 • Järnväg - Elkraft

  Elektrifierade järnvägstransporter är säkra, energisnåla och får allt större betydelse vid omställningen till ett miljömässigt hållbart samhälle. Elenergiförsörjningen och distributionen av elkraft längs spåren är i många avseende specifik för järnvägen. Detta ställer höga krav på specialanpassad utbildning inom såväl drift och underhåll som elsäkerhet som kraftförsörjningsanläggningar. Trafikverksskolan tillhandahåller allt detta och med våra ofta helt unika övningsanläggningar garanterar vi hög kvalitet. Vårt utbildningsutbud spänner över ett mycket brett område, allt från grundläggande yrkes- till högskoleutbildning.


  Elingenjör

  För dig som arbetar som ingenjör, extern konsult eller inom förvaltning och projektering av järnvägstekniska elanläggningar, har vi kurser inom kontaktledningsteknik, hjälpkraftsystem och kraftförsörjningsanläggningar.


  Högspänningsanläggningar

  Kontaktledningsteknik är en förutsättning för den moderna järnvägen. Vi erbjuder kurser för dig som jobbar med byggnation, drift och underhåll samt felavhjälpning i högspänningsanläggningar. Vi erbjuder såväl grund- som fördjupningskurser inom ämnesområdet.


  Kraftförsörjningsanläggningar

  Trafikverksskolan har stor erfarenhet av utbildning på de elkraftanläggningar som finns inom järnvägen. Vi har också ett brett kontaktnät med specialister som ofta används vid genomförandet av våra utbildningar.


  Lågspänningsanläggningar

  Vi har kurser för installationsarbeten i järnvägstekniska lågspänningsanläggning inom såväl belysning som växelvärme. Kurserna innehåller även ämnen som elsäkerhet och behandlar de aktuella föreskrifter som ska följas vid olika installationer.