trafikverket
 • Våra Kurser
 •  / 
 • Väg


 • Väg

  Trafikverksskolan erbjuder kurser riktade till vägsektorn inom flera områden. Under drift och underhåll är alla kurser som riktar sig till entreprenörer samlade. Planering vänder sig till både förvaltare och konsulter med inriktning mot de tidiga skedena av byggprocessen. Under projektering finns kurser för konsulter, förvaltare och kommuner med fokus på vägar och gators utformning.


  Allmänt

  Vi på Trafikverksskolan erbjuder en mängd kurser med ett bredare perspektiv som lämpar sig väl för olika arbetsuppgifter och roller inom infrastruktursektorn. Här har vi samlat ett antal kurser för dig som exempelvis arbetar som administratör, jurist eller utbildare inom olika vägstekniska områden.


  Bro och tunnel

  I den här kategorin finner du generella kurser som handlar om inspektion av broar samt hur man använder förvaltningsverktyget BaTMan, men här finns också ett stort antal kurser kopplade till anläggningarna Citybanan, Citytunneln och Hallandsås.


  Drift och underhåll

  Drift och underhåll av vägar är ett arbete som pågår året om på motorvägar, enskilda landsvägar eller storstadsgator. Det är många olika yrkesgrupper som arbetar inom området och det ställer krav på olika kompetenser och färdigheter.


  Komplexa väganläggningar

  För att planera, bygga och underhålla väganläggningar finns ett antal olika system att tillgå. Vi erbjuder en rad olika kurser, främst digitala, som ger dig kunskaper för att förstå och effektivt kunna arbeta i dessa system.


  Nollvisionen

  Utgångspunkten för Nollvisionen är det etiska ställningstagandet att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. En framgångsfaktor för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige är ett effektivt samarbete mellan olika myndigheter, organisationer och företag där Trafikverket är huvudsponsor.


  Planering

  För dig som jobbar med planering av infrastrukturprojekt har vi kurser som behandlar såväl samråd och processer som utformning och redovisningskrav.


  Projektering

  I vårt utbud riktat mot projektering finns flera kurser med inriktning mot vägar och gators utformning – VGU. Välj mellan tätort, vägmärken och vägvisning


  Säkerhet

  Vägen kan vara en farlig arbetsplats, därför är det extra viktigt att alla som arbetar där har rätt utbildning i säkerhetsfrågor. För att förhindra olyckor med såväl vägarbetare som trafikanter kan du som arbetar på vägen genomgå ett antal trafiksäkerhetsutbildningar hos oss på Trafikverksskolan.