trafikverket
 • Våra Kurser
 •  / 
 • Väg
 •  / 
 • Projektering


 • Väg - Projektering

  I vårt utbud riktat mot projektering finns flera kurser med inriktning mot vägar och gators utformning – VGU. Välj mellan tätort, vägmärken och vägvisning


  Detaljprojektering - gata/väg

  Är du nyfiken på hur utformningen av olika trafikelement påverkar trafikanterna på olika sätt? Under denna kurs lär du dig hur utformningen av vägskäl och andra trafikanordningar i väg- och gaturummet påverkar trafiksäkerhet, körupplevelse och tillgänglighet. BVDETPR

  3 dagar  Geodetiskt mätningsarbete

  Behöver du få teoretisk och praktisk kännedom om hur geodetiska mätningsarbeten och geografisk lägesbestämning utförs inom Trafikverket? Under denna kurs lär du dig om Trafikverkets regelverk, leveranskrav och om likheter och skillnader mellan väg och spårbyggnad. Även du som redan har behörighet aktualiserar din kunskap med denna kurs. OBS! För att boka dig på den här kursen ska du ha genomfört förkunskapstestet med godkänt resultat. Öppna hela kursbeskrivningen för att hitta länken till testet. BBGGMÄT

  4 dagar  * Utforma gaturummet - lär dig använda VGU-guiden

  * I denna tvådagarskurs lägger teoriavsnitt grunden och praktiska övningsuppgifter används för att skapa förståelse för olika sammanhang. För att kunna arbeta tillsammans och ha överblick används papper och penna till de projekteringsövningar som genomförs under kursen.

  2 dagar  VGU - Väg- och gatubelysning

  Vill du bredda dina kunskaper om belysningsplanering? Denna kurs ger dig ökad förståelse för hur informationen i om väg- och gatubelysning i VGU (Vägar och gators utformning) är uppbyggd och kan användas. Du lär dig om hur belysning påverkar upplevelsen av stadsrummet och att utvärdera en belysningsberäkning för gator och GC-vägar. BVVGU-BE

  2 dagar  VGU - Vägmärken, vägvisning och vägmarkering

  Vill du lära dig mer om användning av VGU (Vägar och gators utformning) för vägmärken, vägvisning och vägmarkering? På denna kurs lär du dig om guiden, vad som styr storleken på skylten och hur ska man tänka vid skyltning till olika typer av mål. BVVGU-VM

  2 dagar  Vägplanering, vägutformning samt drift och underhåll av vägar

  Är du nyfiken på vägplanering och vägutformning? Med denna kurs får du insikt i en vägs hela livscykel, från planering och projektering till drift och underhåll. Du får också en förståelse för principerna för dimensionering av en väg liksom för vägskötsel sommar- och vintertid. BVVAG

  2 dagar  Vägprojektering på landsbygd

  Vill du fördjupa dina kunskaper inom vägprojektering? Under kursen lär du dig om krav vid och principer för formgivning av vägar, samt får en helhetssyn på utformningens betydelse för byggande och underhåll. BVLVPR

  2 dagar