logo
Skip Navigation Links
 • Våra Kurser
 •  / 
 • Väg
 •  / 
 • Säkerhet


 • Väg - Säkerhet

  Vägen kan vara en farlig arbetsplats, därför är det extra viktigt att alla som arbetar där har rätt utbildning i säkerhetsfrågor. För att förhindra olyckor med såväl vägarbetare som trafikanter kan du som arbetar på vägen genomgå ett antal trafiksäkerhetsutbildningar hos oss på Trafikverksskolan.


  Arbete på väg, grund - datorbaserad

  Observera att kursen fungerar bäst i webbläsaren Internet Explorer.


  Trafikverkets styrning

  * Trafikverket som arbetsgivare och du som medarbetare råder under arbetsmiljölagens krav på kunskaper om arbetets risker och hur risker ska undvikas kopplat till arbete i trafikerad miljö som är klassat som särskilt farligt. Exempel på sådana funktioner är olycksutredare, handläggare av dispenser och ledningstillstånd, miljöspecialister etc. I upphandlad verksamhet inom ”arbete på väg” berörs ...

  1 dag  Arbete på väg - steg 2.1 och 2.2

  * Syftet med kursen är att få kunskap om de krav som gäller för förare av vissa väghållningsfordon samt vilka kompetenskrav som gäller för personer som utför arbete med trafik- och skyddsanordningar, samt trafikdirigering. Målgruppen är medarbetare inom Trafikverket som arbetar som exempelvis projektledare eller projektingenjörer.

  2 dagar  Ordnings- och skyddsregler för komplexa väganläggningar (Stockholm)

  * Välkommen till repetitionsutbildningen som vänder sig till dig som tidigare genomfört den lärarledda utbildningen "Ordnings- och skyddsregler för Trafikverkets komplexa anläggningar". Observera att denna repetitionsutbildning endast omfattar komplexa väganläggningar i region Stockholm.


  Ordnings- och skyddsregler för komplexa väganläggningar (Väst)

  * Välkommen till repetitionsutbildningen som vänder sig till dig som tidigare genomfört den lärarledda utbildningen "Ordnings- och skyddsregler för Trafikverkets komplexa anläggningar". Observera att denna repetitionsutbildning endast omfattar komplexa väganläggningar i region Väst.


  Rapportering av ditt vägarbete - för korrekt trafikinformation

  Den här utbildningen vänder sig till dig som jobbar med vägarbeten i allmänhet och för dig som ska anmäla trafikpåverkan i FIFA i synnerhet. Korrekt anmäld trafikpåverkan kan rädda liv genom att ambulans med flera utryckningsfordon har korrekt information. Trafikanterna ges möjlighet att ta en annan väg och du som arbetar vid vägen får en säkrare arbetsplats.

  15 minuter

     Road work - Basic

  The purpose of this course is to inform you about why a road work looks like it does, and understand the risks of the road as a workplace. It also adresses different roles, responsibilities and obligations between, for example, employers and employees, clients and executives.