trafikverket
 • Våra Kurser
 •  / 
 • Väg
 •  / 
 • Säkerhet


 • Väg - Säkerhet

  Vägen kan vara en farlig arbetsplats, därför är det extra viktigt att alla som arbetar där har rätt utbildning i säkerhetsfrågor. För att förhindra olyckor med såväl vägarbetare som trafikanter kan du som arbetar på vägen genomgå ett antal trafiksäkerhetsutbildningar hos oss på Trafikverksskolan.


  * Arbete på väg - steg 1

  * Trafikverket som arbetsgivare och du som medarbetare råder under arbetsmiljölagens krav på kunskaper om arbetets risker och hur risker ska undvikas kopplat till arbete i trafikerad miljö som är klassat som särskilt farligt. Exempel på sådana funktioner är olycksutredare, handläggare av dispenser och ledningstillstånd, miljöspecialister etc. I upphandlad verksamhet inom ”arbete på väg” berörs bl.a. projektingenjörer, projektledare, specialister, kontrollanter och trafikingenjörer av dessa krav.

  1 dag  * Arbete på väg - steg 2.1 och 2.2

  * Syftet med kursen är att få kunskap om de krav som gäller för förare av vissa väghållningsfordon samt vilka kompetenskrav som gäller för personer som utför arbete med trafik- och skyddsanordningar, samt trafikdirigering. Målgruppen är medarbetare inom Trafikverket som arbetar som exempelvis projektledare eller projektingenjörer.

  2 dagar  Arbete på väg - steg 3

  Är du intresserad av APV steg 3 och vill kunna förstå och tillämpa: • Gällande författningskrav • De krav som framgår i aktuellt förfrågningsunderlag. • Allmänna Bestämmelser • Trafikverkets regler för trafik- och skyddsanordningar • Vägsäkerhetsförfattningar och Vägtunnelförfattningar när den upphandlade objektet innehåll TEN-T väg och tunnel. • I planerings- och projekteringsfasen kunna, beakta och minimera de konflikter som kan uppstå i byggfasen och kommande underhållsåtgärder mellan arbetsmiljöns krav och trafikanternas behov. Då är denna kurs något för dig!

  2 dagar  APV självstudiematerial (tidigare grund)

  Här finner du självstudiematerial inom APV som du hittar i det interna arbetsrummet för området. Observera att detta material är för självstudier eller lärande i grupp, dvs det är per definition EJ en ren utbildning. Har du frågor rörande innehållet, ta kontakt med Fredrik Nilsson (UHba), Jan Backman (PLnpna) eller Elisabeth Lunman (PLnpna).


  Ordnings- och skyddsregler för komplexa väganläggningar (Stockholm) - repetition

  Ska du arbeta i Trafikverkets komplexa väganläggningar i Stockholm? Denna kurs ger dig kunskap om hur du skapar en god arbetsmiljö för dig själv och dina kollegor och ger dig verktyg för hur du ska agera om en nödsituation mot förmodan skulle uppstå. Att genomgå den här kursen är ett krav för att få arbeta i Trafikverkets komplexa väganläggningar i Stockholm. För att behålla behörigheten ska kursen sedan repeteras vart tredje år.


  Ordnings- och skyddsregler för komplexa väganläggningar (Göteborg) - repetition

  Ska du arbeta i Trafikverkets komplexa väganläggningar i Göteborg? Denna kurs ger dig kunskap om hur du skapar en god arbetsmiljö för dig själv och dina kollegor och ger dig verktyg för hur du ska agera om en nödsituation mot förmodan skulle uppstå. Att genomgå den här kursen är ett krav för att få arbeta i Trafikverkets komplexa väganläggningar i Göteborg.