trafikverket
Drönarbild yppifrån på tåg genom grönskande skog.

Nu drar Trafikverkets nya krav på besiktning i gång

Trafikverket har arbetat om regelverken för besiktning. Nya roller har tillkommit och redan befintliga har arbetats om. De nya rollerna kommer att tillämpas i samband med att nya baskontrakt startar.

För att få agera som besiktningsman enligt de nya besiktningsreglerna måste alla befintliga och nya besiktningsmän genomgå utbildning för respektive roll. Kurserna erbjuds i olika nivåer och är anpassade efter roller, teknikområden och förkunskaper.

I Sverige berörs ca 600 personer från främst entreprenadsidan som ska gå kurserna. På Trafikverksskolan pågår i dag kursverksamheten för fullt så alla besiktningsmän ska vara förberedda, ha rätt behörighet och uppfylla de nya kraven i tid.

Grundkurs för alla besiktningsmän:

Säkerhets- och uderhållbesiktning allmän del.
Vill du förstå hur säkerhets- och underhållsbesiktning ska genomföras? Kursen ger dig som utför och hanterar säkerhets- och underhållsbesiktningen förståelse för regelverket.

Banteknik

Säkerhetsbesiktning bana - komplettering för befintliga besiktningsmän
Är du behörig säkerhetsbesiktningsman? För att du ska kunna fortsätta som säkerhetsbesiktningsman så krävs det att du genomgår den här kompletteringskursen för det nya regelverket.

Underhållsbesiktning banöverbyggnad - komplettering för befintliga besiktningsmän
Utför du idag underhållsbesiktning inom bana eller önskar få behörigheten? För att du ska kunna fortsätta som/bli behörig inom underhållsbesiktning bana så krävs det att du genomgår den här kompletteringskursen, i och med implementeringen av det nya regelverket.

Säkerhetsbesiktning bana
Säkerhetsbesiktning av fasta anläggningar inom bana samt signal kategori 1. Behörighetsprov ingår i kursen.

Elkraft

Säkerhetsbesiktning/underhållsbesiktning av linjebunden högspänningsanläggning
Vill du lära dig att utföra underhållsbesiktning och säkerhetsbesiktning? Under kursen, som avslutas med behörighetsprov, lär du dig relevanta regler och föreskrifter vid säkerhetsbesiktning av linjebunden högspänningsanläggning.

Säkerhetsbesiktning/underhållsbesiktning av linjebunden lågspänningsanläggning
Vill du lära dig att utföra säkerhetsbesiktning och underhållsbesiktning? Under kursen, som avslutas med behörighetsprov, lär du dig relevanta regler och föreskrifter vid säkerhetsbesiktning av linjebunden lågspänningsanläggning.

Signalteknik

Underhållsbesiktning – signalanläggningar
Kursen för dig som är erfaren signaltekniker och skall hålla på med underhållsbesiktning av signalteknisk utrustning.

Säkerhetsbesiktning av signal kategori 3
Kursen vänder sig till personer som ska genomföra säkerhetsbesiktning enligt Trafikverkets Signal kategori 3. Efter genomförd kurs är deltagarna behöriga att utför besiktning av kategori 1, 2 och 3.