trafikverket


18-åringen som började på järnvägen och stannade

I dagarna gick Anders Lindberg, 86 år, i pension. Efter 68 års tjänstgöring på järnvägen har han slagit svenskt rekord då han är den som har haft längst tjänstgöringstid inom staten.

Det var samma år som Sveriges riksdag tillsatte en utredning om televisionens införande i Sverige och den lagstadgade svenska semestern förlängdes från två till tre veckor per år som Anders startade sin yrkeskarriär inom järnvägen. Året var 1951.

Med start på inlandsbanan i Kristinehamn som 18-åring och en önskan om att bli lokförare föll det sig i stället att Anders blev verkstadsmekaniker på olika typer av lok. Efter några år lämnade han verkstaden för teletekniken och ett arbete ute längs spåret. Parallellt med jobbet började han teleutbildningen i Ängelholm och fick efter examen uppdrag som inlånad instruktör. 1965 anställdes han på SJ-skolan* i Ängelholm.

– Det har varit mycket intressant och stimulerande att arbeta som lärare. Det har hänt mycket inom den tekniska utvecklingen så jag har hela tiden uppdaterat mina kunskaper. Dessutom har jag har lärt känna människor från hela landet.

Vid ordinarie pensionsålder, 65 år, lämnade Anders läraryrket för att istället kliva på ett nytt tåg. Nu för att vara med och bygga upp järnvägens museum i Ängelholm och visst har han satt sina spår, det är nämligen Anders som byggt flera av alla de modeller som finns i museets samlingar. Med tiden övergick arbetet till skala 1:1, det vill säga att renovera och bygga om museets lok och vagnar. Vid avtackningen som ägde rum i museet fick Anders ta emot en helt unik medalj som tack för sin långa och trogna tjänst.

– Jag har alltid tyckt om att arbeta, alla epoker har haft sin fascination. Nu som nybliven pensionär startar jag nya rutiner. En skön skogspromenad ska jag göra varje dag, säger Anders.

* Nuvarande trafikverksskolan"Jag har alltid tyckt om att arbeta, alla epoker har haft sin fascination."
/Anders Lindberg

JOBBA MED OSS
FLER ARTIKLAR