trafikverket
Covid-19 åtgärder

Gå på kurs i coronatider

Trafikverket har beslutat att merparten av Trafikverksskolans utbildningar och kurser ska genomföras, trots rådande pandemi, eftersom de är så pass viktiga för att säkerställa kompetensen inom infrastruktursektorn och på så sätt upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Detta innebär att vi tills vidare fortsätter leverera ett brett utbud av kurser och utbildningar, däribland även behörighetsgivande- och trafiksäkerhetskurser som erbjuds via distans. Läs mer om hur en specifik kurs genomförs på kurssidan.

För din säkerhet arbetar vi kontinuerligt med de förändringar som Regeringen, Folkhälsomyndigheten och Trafikverket med flera beslutar om. Det innebär att vi reviderar, ställer om och anpassar vårt sätt att arbeta med utbildningarna för att kunna genomföra kurserna så säkert som möjligt under rådande förutsättningar.

Här nedan kan du läsa mer om vilka åtgärder vi vidtagit när du går kurs och är fysiskt på plats i någon av våra kurslokaler. Vi har också listat ett antal regler som vi förväntar oss att du följer när du går på kurs hos oss.

Åtgärder som vi vidtagit för din säkerhet:
Generellt
- Ställt in alla kurser som inte är bransch- eller verksamhetskritiska för Trafikverket, eller gjort om kursen till distansundervisning när det är möjligt

Utbildningsgenomförande och lokaler
- Gjort om många kurser som genomförs fysiskt på plats till distansutbildningar.
- Anpassat genomförandet för att undvika nära kontakt mellan deltagare genom exempelvis tentamen utomhus, mindre grupper vid praktiska övningar samt utökad användning av QR-koder i utbildningssyfte
- Corona-säkrat utbildningslokaler genom att öka avståndet mellan deltagare, satt upp plexiglas mellan kontors/studieplatser samt justerat lokalstorlek och/eller antalet deltagare

Hygien
- Utökat städningsfrekvensen i våra lokaler
- Placerat ut handsprit i eller i anslutning till alla våra kurslokaler samt delar ut handsprit till alla kursdeltagare
- Använder ytdesinfektion på utrustning som används i utbildningarna
- Erbjuder munskydd under kursmoment där avstånd enligt rekommendationen är svårt att hålla

När du går på kurs hos oss vill vi att du:
- Tvättar händerna ofta med tvål och vatten
- Undviker att röra vid ansiktet eller ögonen
- Undviker kontakt med sjuka människor
- Hostar och nyser i armvecket eller i en pappersnäsduk
- Håller avstånd till övriga kursdeltagare och utbildare

Om du blir sjuk
- Meddela din utbildare om du har symtom
- Stanna hemma även om du har milda symtom
- Stanna hemma så länge som du har symtom

Vi kommer avvisa alla som uppvisar symtom från våra lokaler.

Kontakta oss om du har frågor om ovan åtgärder.