trafikverket


Med coronapandemin ändrades planerna

Under coronapandemin har Trafikverksskolans verksamhet fortsatt, näst intill som vanligt. Trafikverkets verksamhetskritiska utbildningar, såsom exempelvis tågklarerar- och eldriftsingenjörsutbildningarna, har fullföljts som planerat och majoriteten av de järnvägstekniska utbildningarna på plats i Ängelholm likaså. Dock inte utan ett antal smittskyddsåtgärder för deltagarnas och utbildarnas säkerhets skull.

Även om flera kurser och utbildningar har kunnat genomföras så fick Trafikverksskolan snabbt ställa om sin verksamhet efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Yh-lokförarutbildningen som precis hunnit starta gjordes om till distansundervisning via Skype precis som utbildning i Trafikverkets BIS-datasystem och delar av Tågklarerarutbildningen. Dessutom kommer ytterligare kurser genomföras digitalt framöver.

– Omställningen har varit en utmaning men samtidigt riktigt motiverande! Nu har jag fått möjlighet att testa och förverkliga de idéer jag haft kring digital undervisning. Den extra tiden har möjliggjort för oss på skolan att dra nytta av all kompetens som finns här och tillsammans har vi testat och hittat arbetssätt som fungerar. Både kursdeltagare och deras chefer har gett oss mycket bra återkoppling. De ser väldigt positivt på hur snabbt vi svängt om undervisningen och anpassat oss efter de omständigheter som råder, säger Markus Gustavsson, utbildare på Trafikverksskolan.

Pandemin har givetvis medfört ekonomiska förluster på grund av inställda kurser och minskat antal deltagare. Men tiden som därmed frigjorts för Trafikverksskolans medarbetare har i stället kunnat läggas på den nya digitala lärplattform som Trafikverksskolan nu är redo att lansera.

– Vi behöver förbereda oss för tiden efter corona och försöka sia om det utbildningsbehov som kommer runt hörnet. Vi har arbetat med att anpassa vår nya lärplattform till våra kunders behov. I och med att plattformen lanseras skapas förutsättningar för ett varierat pedagogiskt förhållningssätt med digitala moment före, under och efter kurs som varvas med fysiska möten. Att variera digitala, analoga och traditionella undervisningsmetoder ger bättre möjlighet att höja kvalitet och effektivitet i våra utbildningar framöver. Vi går en spännande och utvecklande framtid till mötes säger Tony Helm, resultatenhetschef på Trafikverksskolan.

Annorlunda start för lokförarna
Yh-lokförarna som sedan mars studerat på hemmaplan med lärarledda digitala föreläsningar har enbart besökt skolan för praktikavsnitt och tentamen. Från och med den 15 juni återgår de till undervisningen på plats på Trafikverksskolan.

– Att starta en ny utbildning och efter bara tre dagar få undervisningen via Skype blev lite av en chock, men allt har gått över förväntan. Enda problemet är egentligen internetuppkopplingen. Det händer att man får logga in igen och det kan ta tid. Men utbildarna hjälper oss att komma i kapp och är snabba med att svara på frågor. Trots att vi i klassen nästan enbart träffats via Skype finns ändå en gemenskap. Vi hjälper och stöttar varandra via Messenger även utanför lektionstid. Jag ser fram emot att få komma till skolan och se, testa och uppleva alla övningsanläggningar på riktigt, säger Lotte Svensson som läser till lokförare.


"Vi behöver förbereda oss för tiden efter corona och försöka sia om det utbildningsbehov som kommer runt hörnet.”
/Tony Helm

JOBBA MED OSS
JOBBA PÅ JÄRNVÄGEN
FLER ARTIKLAR