trafikverket


Från logistik till signalteknik


Signaltekniker Magnus Larsson läser just nu en ATC-utbildning, för underhåll och felavhjälpning av ATC anläggningar, på Trafikverksskolan. Sedan 2012 har han arbetat som signaltekniker på järnvägen men vägen dit har inte varit självklar.

År 1989 tog Magnus Larsson studenten från gymnasieutbildning med el inriktning i Gävle. Hela klassen blev utlovad jobb efter examen men då 90-talskrisen slog till kort därefter var det endast två av eleverna som anställdes. Så småningom började Magnus arbeta på Ericsson i Gävle. Under sina 18 år i fabriken hade han arbetsuppgifter inom såväl elektronik som lager och logistik. 2010 lade Ericsson ner sin fabrik men erbjöd bland annat medarbetarna hjälp till vidareutbildning.

- Jag stötte på en gammal bekant som jobbade som signaltekniker. Han lovade att om jag bara skaffade mig en utbildning inom signalteknik så skulle han skriftligen garantera mig ett jobb eftersom branschen då, liksom idag, skrek efter denna typ av kompetens, säger Magnus Larsson.

Genom arbetsförmedlingen fick Magnus möjligheten att läsa en YH-utbildning i signalteknik på Trafikverksskolan i Ängelholm och drygt sex månader senare hade han både tagit examen och fått jobb på järnvägen. Arbetet som signaltekniker är mycket fritt och varierande och med stora möjligheter att utvecklas vidare. Magnus nuvarande arbetsgivare Infranord anser att kompetensbredd är viktigt och skickar regelbundet sina anställda på utbildning hos Trafikverksskolan. För Magnus del blir utbildningen en merit att lägga till sitt cv. Den två veckor långa ATC-utbildningen innehåller teori som varvas med praktiska moment. Utbildningen avslutas med ett examensprov och därefter bär det åter hem till Gävle.

- Nästa gång jag besöker Trafikverksskolan blir det för en linjeblockutbildning. Jag har redan anmält intresse för att gå kursen, säger Magnus Larsson med ett leende.

Fakta ATC
ATC, Automatic Train Control, är ett av världens mest tillförlitliga säkerhetssystem för tåg. Systemet fungerar så att loket fångar upp information från signaler och hastighetstavlor via så kallade baliser i spåret. Informationen behandlas i en dator och skickas vidare till en panel i förarhytten där lokföraren exempelvis ser vilken hastighet som gäller. Bromsar inte föraren i god tid så griper automatiken in och bromsar tåget.