trafikverket


Gymnasieingenjörerna redo för arbetslivet

I samarbete med Ängelholms Gymnasieskola genomför Trafikverksskolan ett fjärde tekniskt år på gymnasiet, en så kallad T4 till gymnasieingenjör. Inriktningen är såklart järnväg. Timothy Olofsson och Annie Lundkvist är två av eleverna som nu avslutar sina studier för att gå rakt ut i arbetslivet på järnvägen.
Utbildningen på Ängelholms Gymnasieskola har riksintag för alla med rätt behörighet och som ännu inte fyllt 22 år. Annie Lundkvist kommer från en tekniklinje inom design och produktutveckling och påbörjade T4:an direkt efter studenten. Timothy Olofsson har däremot arbetat några år mellan studenten och gymnasieingenjörsutbildningen i Ängelholm.

– Jag är nog ett levande bevis på att man kan gå en helt annan väg. Jag gick sjöfartslinjen på gymnasiet men började arbeta som tågtekniker efter studenten. Strax innan jag fyllde 22 snubblade jag över utbildningen här i Ängelholm och hann precis att söka in och påbörja utbildningen innan jag blev för gammal, säger Timothy Olofsson.

Utbildningen omfattar ämnen som praktisk ellära, ekonomi, juridik och ledarskap men även CAD (Computer aided design), BIM (Byggnadsinformationsmodeller) och olika järnvägsrelaterade ämnen. En dag i veckan är eleverna på Trafikverksskolans campusområde i Ängelholm. Här har de bland annat tillgång till bangård, signal- och kontaktledningssystem i en säker utbildningsmiljö.

– Man måste verkligen inte vara järnvägsnörd för att börja den här utbildningen. Man kommer bli intresserad och positivt överraskad av både studierna och jobbet. Att det dessutom bara är ett extra års gymnasiestudier för att i princip gå raka vägen ut i arbetslivet värderar jag högt, säger Annie Lundkvist.

Under slutet av läsåret genomförs en 10 veckor lång praktik där de studerande både skriver sitt examensarbete och får praktisk arbetslivserfarenhet. Därefter väntar examen och arbetslivet. Timothy skriver sitt examensarbete åt sin praktikplats Rejlers i Malmö och Annie praktiserar signal.

– Den årliga arbetsmarknadsdagen som Trafikverksskolan ordnar för oss, deras järnvägsingenjörer och järnvägstekniker, gör att man kan knyta kontakter med arbetsgivare både inför praktikperioden och det framtida arbetslivet. De Sweco-representanter som var med på arbetsmarknadsdagen kände därför direkt igen mig när vi sågs på praktiken, säger Annie Lundkvist.
""Man måste verkligen inte vara järnvägsnörd för att börja den här utbildningen. Man kommer bli intresserad och positivt överraskad av både studierna och jobbet."
/Annie Lundkvist, gymnasieingenjör inom järnväg

GYMNASIEINGENJÖR
FLER ARTIKLAR