trafikverket


Tuffa tester avgör vägen mot lokföraryrket

Lokföraryrket handlar idag inte bara om att framföra ett tåg ensam i en förarhytt, utan omfattar även arbetsuppgifter som radioloksoperatör, växlare eller tågvärd. Kraven på tekniska förkunskaper har bytts ut till förmån för servicefokus medan de höga säkerhetskraven består. Ett av säkerhetskraven är de yrkespsykologiska tester som de sökande måste genomgå för att överhuvudtaget bli antagna till lokförarutbildningen.

Under hösten 2018 hade Trafikverksskolan 470 sökande till sin lokförarutbildning. Av dessa genomgick alla behöriga ett första webbaserat yrkespsykologiskt test, en så kallad screening. De 153 som klarade testet kallades till Trafikverksskolan i Ängelholm för en mer omfattande yrkespsykologisk bedömning. I vanlig ordning var det Assessios legitimerade psykologer, godkända av Transportstyrelsen, som bedömde de sökande.

– Det första webbaserade testet, som görs hemifrån, synliggör personliga egenskaper och problemlösningsförmåga. Vi
screenar de sökande i en första urvalsprocess helt enkelt för att det är omöjligt att testa 200 personer på plats. För att gå vidare i processen krävs dock inte ett toppresultat utan ett snittresultat räcker, förklarar Tove Sundquist, legitimerad psykolog på Assessio.

Den andra och mer omfattande yrkespsykologiska bedömningen består av ett antal olika test inom områden som kognitiva färdigheter, kommunikation, rörelsekoordination, minne uppmärksamhet, slutledningsförmåga, självkontroll, självständighet och regelföljning.

Vår personlighet stabiliseras runt 25 års ålder och karaktärsdrag som formats av arv och miljö samt logiskt tänkande är svårt att träna upp. Däremot kan vissa kognitiva förmågor som reaktionsförmåga förstärkas vid frekvent användning men även försämras om de inte används. När den andra yrkespsykologiska bedömningen är genomförd slås resultatet från båda delarna samman, tillsammans med övriga delar i ansökan, och ger antingen ett godkänt eller icke godkänt resultat. Av de 153 som bedömdes i Ängelholm blev 81 godkända och av dessa antogs, efter den obligatoriska läkarundersökningen, 35 deltagare till lokförarutbildningen.

– Testmetoden justeras bara marginellt från år till år baserat på nationella och internationella riktlinjer och forskning kring trafiksäkerhet. Bedömningen är hård och vi justerar aldrig upp ett resultat som ligger under nivån för godkänt. För även om vi fokuserar på helhetsresultatet kan vi inte börja bortse från vissa delar till förmån för andra eftersom det skulle påverka säkerheten på järnvägen, avslutar Tove Sundquist.

""Bedömningen är hård och vi justerar aldrig upp ett resultat som ligger under nivån för godkänt eftersom det skulle påverka säkerheten på järnvägen."
/Tove Sundquist, Assessio

YH-LOKFÖRARE
FLER ARTIKLAR