trafikverket


Övning ger färdighet


För utbildning till praktiska yrken är övning i verklighetstrogen miljö A och O. Detta har Trafikverksskolan tagit fasta på bland annat genom sin lokförarsimulator.

För att förbättra förutsättningar för lärande och förståelse hos blivande fordonsförare på järnvägen uppgraderas nu skolans lokförarsimulator. Utvecklingen sker i samarbete med Statens Väg- och Transportinstitut, VTI. Samarbetet går under namnet TUFFA och står för ”Tågsimulator Utvecklingsform för användare”. Genom erfarenhetsutbyte mellan järnvägsaktörer och utbildningsanordnare skapas ny kunskap om vilka säkerhetskritiska övningar som ska praktiseras säkert i simulatormiljö. På så sätt förbättras bedömningen av kursdeltagarens förmåga att hantera säkerhetskritiska situationer.

- Vi räknar med att en ny, mer lättillgänglig simulatormiljö kommer att bidra till bättre möjligheter för Trafikverksskolan att kombinera teoretisk undervisning med praktiska moment för enskilda förare eller i mindre grupper, säger Peter Olsson, utvecklare av fordonsutbildningar på Trafikverksskolan.

I den nya versionen av simulatorn finns bland annat möjlighet att träna växling, passage av signal i stopp samt hjälpfordonsförfarande. Såväl simulatorn som andra praktiska miljöer kommer dock fortsätta utvecklas och förbättras framöver så att utrustningen möter behovet av pedagogiska och praktiska simulerade övningar.