trafikverket


Nästa generation vägskydd

Där väg och järnväg möts används i dag ålderstigna vägskydd. Men nu blåser nya vindar. Alex är ett nytt datoriserat vägskydd som beräknas läggas ut i järnvägsnätet med start från hösten 2020. Trafikverket kommer att byta ut alla vägskydden och av de 2800 som i dag finns på den svenska järnvägen planeras det att bytas 100 anläggningar om året.

Förarbetet och upphandling som pågått under sex år har resulterat i att Trafikverket upphandlat två leverantörer; EFACEC Engenharia e Sistemas S.A. (Portugal) i konsortium (Xela) med Industrispår i Ystad AB och Scheidt & Bachmann GmbH (Tyskland).

Förbättringarna med det nya systemet är flera. Bland annat gör datoriseringen att vägskyddsanläggningarna kan skicka felkoder och loggar. På så sätt säkerställs att teknikern åker till rätt plats och har med sig rätt utrustning och reservdel vid framkörningen. Bommarna är en komponent som ändras. Funktionen är densamma men de kommer nu att utformas i glasfiber eller aluminium, jämfört med trä, som hittills använts. Vid behov kan bommarna förses med så kallade ”bomkjolar” för att öka bommens observans och förhindra underkrypning. Vägskyddens utformning kommer också i större omfattning att kunna anpassas efter behovet och miljön.

På Trafikverksskolan pågår nu förberedelser för att i sommar ta emot de två utbildningsanläggningarna (en per leverantör). Kort därefter startar utbildning för tekniker, utbildare och ibruktagandeledare. Projektörer och säkerhetsgranskare är andra roller som också ska utbildas i anläggningarna.

Under hösten 2019 påbörjas erfarenhetsdrift i 8 pilotanläggningar. Då placeras vägskydd ut runt om i Sverige, detta för att prova tekniken under olika förutsättningar. Pilotstudien beräknas
pågå över vintern 2019/2020. Under hösten 2020 planeras de första vägskydden att bytas ut.

– Det känns fantastiskt bra att vi kommit så här långt även om mycket jobb återstår. Nu startar arbetet med dokumentation, utbildning och hela organisationen ska svängas för att anpassas till den nya tekniken, säger Hans Tellefors, projektledare för Alex.

"Det känns fantastiskt bra att vi kommit så här långt även om mycket jobb återstår.”
/Hans Tellefors, projektledare för Alex

KURSER INOM SIGNAL
FLER ARTIKLAR