trafikverket


Samlad expertkompetens i Ängelholm


Det senaste året har Trafikverksskolans lärarstab vuxit med sex tjänster och ytterligare tillökning är att vänta. På skolan finns experter inom de flesta järnvägstekniska områdena. Allt från planering och genomförande av banbyggnation till underhåll av räls, ställverk och kontaktledningar. Dessutom har samtliga lärare en sak gemensamt, en gedigen arbetslivserfarenhet inom sina respektive specialområden.

Signal- och eltekniker, växelbyggare, spårsvetsare, järnvägsingenjör, trafiksäkerhetsledare, lokförare, tågvärd, trafikledare och tågklarerare är bara några av alla de yrkesområden som Trafikverksskolans lärare arbetat inom. Intresset och kärleken till järnvägen finns kvar men nattliga arbetstider och resor till Sveriges alla hörn har ersatts med kontorstider som är mer förenliga med familjelivet. Dessutom ger detta nu Trafikverksskolans kursdeltagare chansen att ta del av dessa experters yrkeskunskaper.