trafikverket


Livet som trainee på Trafikverket

"Att få insyn i olika områden och projekt är en fantastisk möjlighet som en traditionell anställning på Trafikverket inte kan erbjuda."

Tre år på järnvägsingenjörsutbildningen vid LTH och Trafikverksskolan, banade väg till Trafikverket för 22-åriga Felicia Ascard. Under en ettårig traineetjänst hos Trafikverket som projektingenjör, får Felicia möjlighet att lära sig sin nya yrkesroll. Dessutom får hon en grundlig insyn i Trafikverkets olika verksamhetsområden och samtidigt besöka flera olika platser i Sverige och Europa.

Att det blev just järnvägsingenjör för Felicia Ascard var lite av en slump, men att hon skulle bli någon form av ingenjör och studera vid Lunds universitet stod klart tidigt. Utbildningens andra år spenderades på plats på Trafikverksskolan i Ängelholm. Där räknade Felicia och hennes kurskamrater på allt från tågens korglutning till hur strömmen förflyttar sig från kontaktledning, via tåg och räls. I samband med sista terminens examensjobb praktiserade Felicia också på Swecos signalavdelning.

- Jag gillar det tekniska och matematiska. Läsa är inte något för mig men att räkna tycker jag är superroligt. Utbildningen i sig var väldigt bred och vi fick insyn i många av järnvägens olika delar, säger Felicia Ascard.

I juni i år tog Felicia sin ingenjörsexamen och i september påbörjade hon sin traineetjänst på Trafikverket i Malmö. Tillsammans med 15 andra traineer från olika avdelningar ska de under ett år skolas in i sina framtida roller. En del av traineetjänsten är förlagd på kontoret med de arbetsuppgifter som ska bli Felicias vardag efter hösten 2019. Den andra delen spenderar hon tillsammans med sina traineekollegor på studiebesök, kurser och praktiker runt om i Sverige. Ena veckan är de i Stockholm och besöker ERTMS projektet eller samtalar med överdirektör Bo Netz. En annan vecka gör de studiebesök hos Trafikverkets olika verksamhetsområden eller går kurs på Trafikverksskolan i Ängelholm.

- Vi har blivit som en stor familj. Vi hinner sakna varandra de veckor vi är skilda åt. Att få göra resor tillsammans och få insyn i olika områden och projekt är en fantastisk möjlighet som en traditionell anställning på Trafikverket inte kan erbjuda, säger Felicia.

Under våren får traineerna också möjligheten att göra utlandspraktik i ett EU-land under fyra till sex veckor. Var det bär av för Felicia är ännu inte klart men Nederländerna och Pro Rail är ett önskvärt alternativ. Den samlade kunskapen som traineerna fått under året ska ge en god grund att stå på när traineetjänsten övergår till fast anställning.