trafikverket


Övningsanläggningen nyttjas för innovation och utvecklingen


Sveriges järnvägsanläggning är i stort behov av underhåll och utveckling. På Trafikverksskolans övningsanläggning i Ängelholm är möjligheterna för att testa nya innovativa lösningar för järnvägen näst intill oändliga. Anläggningen hyrs ut till både Trafikverket och privata järnvägsaktörer som vill driva kompetensutvecklingen framåt.

Årligen hyr Trafikverksskolan ut delar av sin tre kilometer långa övningsanläggning till företag och organisationer. Exempelvis genomför Trafikverksskolan olycksutredarutbildningar för räddningstjänsten där brandkår, polis, ambulansförare och sjuksköterskor får öva på olyckor med koppling till järnvägen.

Under hösten har även ingenjörer från Trafikverket Underhåll använt Trafikverksskolans 300 meter långa markspann för att testmontera kontaktledning för framtidens höghastighetståg.

– För att klara den höga hastigheten på 320 km/h som det planeras för, behövs ett nytt kontaktledningssystem. Trafikverksskolan erbjuder en övningsanläggning i markhöjd där vi på ett enkelt och säkert sätt kan verifiera komponenter och system innan typgodkännande sker i den riktiga järnvägsanläggningen, säger Mathias Axelsson, specialist inom kontaktledning på Trafikverket.

– Forskning och innovation har länge varit en naturlig del av akademiska institutioner och bör vara en lika naturligt för oss som Trafikverkets utbildningsenhet och ledande inom just järnvägsutbildningar. Att låta aktörer nyttja vår unika anläggning för sådana ändamål är en självklarhet, säger Tony Helm, Trafikverksskolans chef."Att låta aktörer nyttja vår unika anläggning för sådana ändamål är en självklarhet”
/Tony Helm

KONTAKT
FLER ARTIKLAR