trafikverket


Runt på skolan – Järnvägsdamen JärDa

I en utbildningslokal på Trafikverksskolan får du chansen att träffa JärDa och hennes informationssystem.

JärDa, en förkortning för JärnvägsDamen, är namnet på det elektroniska röstutropssystem som ger aktuell trafikinformation och ljuder över 467 järnvägsstationer från Vassijaure i norr till Trelleborg i söder. Informationen som JärDa läser upp styrs av ett dataprogram som omvandlar texten från informationstavlor till högtalarutrop.

Trafikinformatörer och tågklarerare från någon av de närliggande trafikledningscentralerna kan också styra vilken information som JärDa ska läsa upp. Systemet infördes i maj 2010 av Trafikverket men utvecklingen påbörjades redan av Banverket, Trafikverkets föregångare.