trafikverket


Utbildning – en avgörande del för det globala samhällets omskolningsresa

Den 4:e industriella revolutionen och dess utmaningar har återigen varit i fokus när makteliten samlades i Davos mellan den 21 och 24 januari i år. Där lanserades nya planer om att driva fram långsiktiga lösningar för att överbrygga ekonomiska ojämlikheter i världen.

Den 4:e revolutionen kännetecknas av teknologiska markörer som Internet-of-things, artificiell intelligens, bioteknik, 3D-printing, men även av nya organisationsformer som troligen kommer att revolutionera vår syn på vad det
innebär att vara människa.

Tekniska färdigheter såsom användning av digitala verktyg förankras naturligt med det senaste samhällsskiktet. Men även andra slags färdigheter blir allt viktigare när kunskapsbehoven förändras i allt högre takt. En kombination av teknik och organisationslära krävs för att gå segrande ur kampen.

World Economic Forum räknar med att 75 miljoner jobb kommer att försvinna på grund av automatisering. Samtidigt skapas 133 miljoner nya jobb med möjligheter att ta vara på människors fulla potential.

Förmågan att skapa processer för kontinuerligt lärande och ett ledarskap baserat på vetenskapliga insikter om människors behov av självständighet förutspås ge nyckel till framgång i den nya ekonomin. Trafikverksskolan och alla andra utbildningsorganisationer är i stort behov av att säkerställa att som utbildare vara rätt utrustade för att möta framtidens omskolningsbehov.