trafikverket


Vi behöver bli fler som kan mer

Att kompetensbehovet i järnvägsbranschen är stort har nog ingen missat vid det här laget. Om inte kompetensgapet ska öka behöver samtliga i branschen tillsammans tänka nytt och göra annorlunda. Branschen behöver lyssna på morgondagens medarbetare. Vad är viktigt för dem, vad attraherar dem och hur ser de på järnvägsbranschen? Man behöver också ställa sig frågan vilka branscher som kan kompetensväxla över till järnväg? Frågorna är många och svaren likaså.

I samtal med personer som funderar på att studera vidare står det klart att okunskapen om järnvägen och dess arbets- och karriärmöjligheter är stor. En okunskap som behöver bemötas för att kunna säkerställa järnvägens framtid. Trafikverksskolan jobbar aktivt med att öka synligheten och kunskapen både i digitala och mer traditionella kanaler, men för att effekten ska bli tydligare och effektivare behöver alla i branschen ta ansvar. Tillsammans och annorlunda är ledorden för att hitta lösningar som passar både nu och imorgon.

Rustar för framtiden
På Trafikverksskolan satsar man på framtiden. Utbildningslokalerna och den unika övningsanläggningen i Ängelholm renoveras och byggs om för att bättre kunna utbilda i både teori och praktik inom järnvägens alla olika delar. Nya övningsanläggningar och utbildningar utvecklas parallellt med att skolan stärker upp med kompetens inom nya tekniker och områden, allt för att kunna möta det behov som finns idag och som kommer framöver.

Tillsammans framåt
För att öka järnvägsutbildningarnas attraktivitet satsar Trafikverksskolan brett. Bland annat pågår ett arbete tillsammans med Lunds Tekniska Högskola och branschen för att se över utformningen av utbildningen till järnvägsingenjör. Trafikverksskolan bjuder också in gymnasieungdomar till studiebesök och arrangerar introduktionsdagar till järnvägsyrkena. Dessutom ordnar skolan arbetsmarknadsdagar med speeddate mellan järnvägsföretag och studerande. För att bättre möta det ökade behovet av utbildade tekniker har antalet utbildningsplatser inom yrkeshögskoleutbildning till signal-, kontaktledning- och bantekniker ökat. De som väljer att hoppa på tåget och utbilda sig inom järnväg går alla en ljus framtid till mötes men de sökande behöver bli fler. I samverkan med andra utbildningsarrangörer utbildar Trafikverksskolan gärna fler på andra orter runtom i Sverige. Tillsammans säkerställs järnvägens framtid.

Visionen är annorlunda
I dag är satsningarna på infrastrukturen större än någonsin. Tillskott av kapital från regeringen är ett faktum. Det som nu behövs är att en eller flera av aktörerna tar plats i förarhytten för kompetenståget, tar ett stadigt tag om reglaget och leder branschen från idé till handling.

– Annorlunda och tillsammans är ledord i arbetet med att hitta nya medarbetare. Vi behöver situationsanpassa våra utbildningar och vårt utbildningssystem. Möjliggöra sätt för att kunna tillgodoräkna sig Yh-poäng för högskolestudier och tvärt om. Vi behöver utbilda människor från 5-75 år och på olika nivåer, från Mikroutbildningar på 2-3 minuter till längre universitetsutbildningar. Varför inte införa att alla som arbetar tjänar in utbildningsdagar på samma sätt som semesterdagar? Exempelvis genom att ge 4 timmars utbildningsmöjlighet i veckan under ordinarie arbetstid för att kunna följa med i omvärldens ständiga förändring. Dessutom behöver vi främja attraktivitetshöjande insatser för kompetenta medarbetare som vill dela med sig av sin kunskap och utbilda andra. Idéerna är många
och möjligheterna än fler, säger Tony Helm, chef på Trafikverksskolan


"Annorlunda och tillsammans är ledord i arbetet med att hitta nya medarbetare”
/Tony Helm

JOBBA MED OSS
JOBBA PÅ JÄRNVÄGEN
FLER ARTIKLAR