trafikverket


Tillsammans när det gäller


Den 14 augusti ställdes Trafikverket, väg- och järnvägsentreprenörer och alla vi som bor i och omkring Hässleholm, inför en stor prövning. Branden i anslutning till Hässleholm C orsakade omfattande skador på slipers, räler kroknade i värmen, kontaktledningsstolpar knäcktes och hundratals meter kontaktledningstråd samt kilometervis med signalkablar totalförstördes. Under dagar kunde jag från mitt hem, då jag bor granne med stationen, se åtskilliga järnvägstekniker, projektörer och ingenjörer arbeta tillsammans med räddningstjänsten för att återställa förödelsen. Framför mig fanns beviset på hur viktig kompetens och handlingskraft inom infrastrukturbranschen är och kommer förbli för Sverige.

Trafikverket har beviljats statliga medel för att under kommande år investera flera miljarder kronor i den svenska infrastruktursektorn. Samtidigt väntas ett högt antal pensionsavgångar, inte minst inom de järnvägstekniska yrkena. Ekonomiska resurser finns således, likaså efterfrågan på arbetskraft. Utmaningen ligger istället i det krympande utbudet av tekniker, projektörer och ingenjörer som till stor del beror på att för få söker och går dessa utbildningar. I höst startade Trafikverksskolan tre järnvägstekniska yrkeshögskoleutbildningar med olika inriktningar och blev därmed ensam i Sverige om att göra det. Kapaciteten på antalet utbildningsplatser vi kan erbjuda räcker dock inte ens till att fylla en tredjedel av det årliga behovet i branschen. Så vad gör vi då om resurser och efterfrågan finns men inte kompetensen? Jo, vi växlar upp, lyfter blicken och rör oss ut i vårt avlånga land, digitaliserar utbildningsdelar och antar rollen som ”sektorsdragare” för att vara där morgondagens kompetens befinner sig och där den efterfrågas, när som helst var som helst.

Jag ser möjligheterna för Trafikverksskolan i Ängelholm att med sitt snart 65-åriga kompetensarv axla ansvaret som branschskola samt leda och samverka med övriga aktörer på flera orter runt om i Sverige. Allt för att attrahera och möjliggöra för fler att ta klivet in i den här fantastiskt spännande och utvecklande framtidsbranschen. Vi behöver bli fler som kan mer så att vi är redo när det gäller , även i framtiden. Vi på Trafikverksskolan kan, vi vill och vi vågar visa vägen!"Jag ser möjligheterna för Trafikverksskolan i Ängelholm att med sitt snart 65-åriga kompetensarv axla ansvaret som branschskola samt leda och samverka med övriga aktörer.”
/Tony Helm

VILKA ÄR VI
VAD VI GÖR
FLER ARTIKLAR